برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي روش آموزش معماهاي فرضي کلبرگ، روش معماهاي زندگي واقعي و روش القاي هيجان مثبت بر تصميم گيري اخلاقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، خوراسگان، ایران
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش روش معماهاي فرضي کلبرگ، معماهاي زندگي واقعي و القاي هيجان مثبت بر تصميم گيري اخلاقي دختران نوجوان انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمايشي (پيش آزمون ـ پس آزمون) با گروه گواه بود. جامعه آماري پژوهش را همه دانش آموزان دختر پايه اول دبيرستان شهر ياسوج در سال تحصيلي (93-1392) تشکيل مي دادند. با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي 120 دانش آموز دختر انتخاب و به طور تصادفي در چهار گروه 30 نفري جايگزين شدند. مداخله در گروه هاي آزمايشي شامل 8 جلسه 70 دقيقه اي، آموزش به کمک روش معماهاي فرضي کلبرگ و معماهاي زندگي واقعي بود، يک گروه هم تحت القاي هيجان مثبت قرار گرفت. افراد گروه آزمايش و گواه تکليف تصميم گيري اخلاقي روزانه (استارکي و همکاران، 2011) را به عنوان پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري تكميل كردند. نتايج تحليل کواريانس نشان داد که تمامي روش هاي مداخله بر تصميم گيري اخلاقي موثر بوده اند (P=0.05). نتايج آزمون تعقيبي L.S.D. نشان داد که بين گروه مداخله با گروه گواه (P=0.001)، تفاوت معني دار وجود داشت. هر چند، بين گروه هاي مداخله اي با يکديگر تفاوت معني داري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 199
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی