برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  37 , شماره  2 ; از صفحه 15 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

اثر پوتريسين، کلريد کلسيم و اسيد ساليسيليک بر ويژگي هاي کيفي و انبارماني پس از برداشت ميوه آلو رقم شابلون (Shablon)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

اثر کاربرد پوتريسين، کلريد کلسيم و اسيد ساليسيليک در غلظت هاي مختلف بر کيفيت و عمر پس از برداشت ميوه هاي آلو رقم شابلون در قالب آزمايش فاکتوريل بر پايه طرح کاملا تصادفي با 3 تکرار بررسي شد. ميوه ها در کلريد کلسيم 60 و 80 ميلي مولار، پوتريسين 1 و 2 ميلي مولار، اسيد ساليسيليک 1 و 3 ميلي مولار و آب مقطر (تيمار شاهد) به روش غوطه وري تيمار شدند و در سردخانه با دماي 1-2 درجه سليسيوس و رطوبت نسبي 80% به مدت 6 هفته نگهداري شدند. سپس پارامترهاي کيفي از قبيل کاهش وزن، سفتي بافت، مواد جامد محلول، اسيديته و ويتامين ث در طول دوره انبارداري، هر هفته يکبار اندازه گيري شدند. نتايج آزمايش نشان داد که اثر تيمار و زمان بر روي تمام صفات اندازه گيري شده در سطح آماري 1 درصد معني دار شده است. به طوري که تيمارهاي مورد نظر موجب حفظ کليه ويژگي هاي کيفي ميوه در طول دوره نگهداري گرديد. اثر متقابل تيمار زمان در سه صفت درصد کاهش وزن ميوه، سفتي و مقدار مواد جامد محلول تفاوت معني داري نداشت. در حالي که برهمکنش تيمار و زمان بر ميزان اسيديته و ويتامين ث ميوه ها در سطح آماري 5 درصد معني دار گرديد. يعني با پيشرفت روند نگهداري ميوه در سردخانه از مقادير اسيديته و ويتامين ث کاسته شد. مقايسه ميانگين داده ها نشان داد که بين شاهد و بقيه تيمارها اختلاف معني داري در تمام ويژگي هاي کيفي ميوه وجود داشت. موثرترين تيمار در جلوگيري از کاهش وزن تر ميوه ها کلريد کلسيم بود. در مورد حفظ ويتامين ث ميوه ها کلريد کلسيم و پوتريسين بهتر از اسيد ساليسيليک عمل کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی