برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 55 تا صفحه 61 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش در کاهش ميزان افسردگي زنان داراي سابقه عمل توبکتومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اختلالات رواني از جمله افسردگي يکي از شايع ترين عوارض بعد از عمل توبکتومي مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش در کاهش ميزان افسردگي زنان داراي سابقه عمل توبکتومي انجام گرديد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي بود که در بين 80 نفر (40 نفر گروه مداخله و 40 نفر گروه کنترل) از زنان داراي سابقه عمل توبکتومي در شهرستان کبودرآهنگ انجام گرديد. پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات جمعيت شناختي و فرم 28 سوالي سلامت روان بود که به روش خودگزارش دهي تکميل گرديد. برنامه آموزشي در طي 4 جلسه، بصورت چهره به چهره و گروهي براي افراد اجرا شد. داده ها قبل از انجام مداخله و 2 ماه بعد از انجام آموزش در دو گروه جمع آوري گرديد. داده ها با نرم افزار
SPSS-18 و با آزمون هاي تي مستقل، من ويتني، کاي اسکوئر، آزمون دقيق فيشر، کوواريانس(ANCOVA)  و ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که برنامه آموزشي در کاهش ميزان افسردگي زنان در گروه مداخله تاثير داشته است و اين کاهش از نظر آماري معني دار مي باشد (
P<0.05). به طوري که نمره ميانگين گروه مداخله قبل از آموزش 29.85 بود و پس از آموزش به 15.23 رسيد. همچنين مشخص شد که افسردگي با ميزان سواد و شغل افراد در ارتباط است بطوري که با افزايش تحصيلات، زنان افسردگي کمتري داشتند و افسردگي در زنان بيکار نيز بيشتر بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه اهميت آموزش در بهبود وضعيت سلامت روان زنان داراي سابقه توبکتومي را تائيد مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی