برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 46 تا صفحه 54 .
 
عنوان مقاله: 

وضعيت سبک زندگي کارکنان ادارات شهر همدان: کاربرد مدل مراحل تغيير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سبک زندگي سالم، منبعي ارزشمند براي کاهش شيوع مشکلات بهداشتي و ارتقاي سلامت مي باشد. با توجه به نقش تاثيرگذار کارمندان به عنوان منابع انساني ارزشمند در ارائه خدمات به مردم، اين مطالعه با هدف بررسي وضعيت سبک زندگي و چاقي شاغلين در ادارت شهر همدان و جايگاه آنان از نظر مراحل تغيير در سال 1392 انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي بر روي 1200 نفر از کارمندان دولتي که بصورت نمونه گيري طبقه اي متناسب انتخاب شدند، انجام گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سه قسمتي شامل ويژگي هاي دموگرافيک، پرسشنامه سبک زندگي
FANTASTICو الگوريتم پنج بخشي Marcus و همکاران بود. تجزيه و تحليل داده ها از طريق نرم افزار SPSS-20 و با استفاده از آزمون هاي همبستگي، مجذور کاي دو، تي مستقل و آناليز واريانس انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه وضعيت سبک زندگي اکثر کارمندان (61.7 درصد) در حد خوب بود. حدود نيمي از شاغلين از نظر مراحل تغيير در حوزه فعاليت فيزيکي در مرحله آمادگي قرار داشتند. در زير مولفه هاي فعاليت فيزيکي و تغذيه سالم بيشتر کارمندان وضعيت نامطلوب داشتند. زنان در اکثر زيرمولفه ها وضعيت بهتري نسبت به مردان داشتند. رابطه بين سبک زندگي با متغيرهاي سن، جنس، سابقه کاري، تاهل و رضايت از درآمد معني دار بود. همچنين رابطه بين نمايه توده بدني با سابقه کاري، تاهل، تعداد فرزندان و جنسيت معني دار بود (
P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه، برنامه ريزي مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت براي کارمندان از طريق رويکردهاي اثربخش از نظر مکاني و زماني ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدی، ج.، و افتخار، ح.، و محمودی، م.، و شجاعی زاده، د.، و صادقی، ر. (1393). وضعیت سبک زندگی کارکنان ادارات شهر همدان: کاربرد مدل مراحل تغییر. آموزش و سلامت جامعه, 1(1), 46-54. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248382Vancouver : کپی

عبدی جلال، افتخار حسن، محمودی محمود، شجاعی زاده داوود، صادقی رویا. وضعیت سبک زندگی کارکنان ادارات شهر همدان: کاربرد مدل مراحل تغییر. آموزش و سلامت جامعه. 1393 [cited 2021July29];1(1):46-54. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248382IEEE : کپی

عبدی، ج.، افتخار، ح.، محمودی، م.، شجاعی زاده، د.، صادقی، ر.، 1393. وضعیت سبک زندگی کارکنان ادارات شهر همدان: کاربرد مدل مراحل تغییر. آموزش و سلامت جامعه, [online] 1(1), pp.46-54. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248382. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی