برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزشي ترغيب رفتارهاي جنسي ايمن در معتادين مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتياد شهر همدان: کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: رفتارهاي ناايمن جنسي از مهمترين رفتارهاي مخاطره آميز هستند که فرد و جامعه را در معرض ابتلاء به بيماري هاي عفوني خطرناکي مانند ايدز و هپاتيت هاي ويروسي قرار مي دهد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه آموزشي ترغيب رفتارهاي جنسي ايمن در بين معتادين مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتياد شهر همدان با بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي بود که بر روي 104 نفر (52 نفر گروه مداخله، 52 نفر گروه کنترل) از افراد مذکر تحت پوشش مراکز درمان اعتياد شهر همدان انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي شامل سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده و اطلاعات جمعيت شناختي بود. قبل از انجام مداخله آموزشي، پيش آزمون توسط هر دو گروه به منظور ارزشيابي تشخيصي تکميل شد. سپس افراد شرکت کننده در گروه مداخله در چهار جلسه آموزشي که بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده تدوين شده بود شرکت نمودند. دو ماه پس از پايان برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. براي تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS-16 و از آزمون هاي تي زوجي، تي مستقل، کاي دو، دقيق فيشر، مک نمار و تحليل رگرسيون لجستيک چندگانه استفاده شد.
يافته ها: پس از مداخله آموزشي، ميانگين امتيازات سازه هاي تئوري رفتار برنامه ريزي شده (نگرش نسبت به رفتار، نرم هاي انتزاعي، کنترل رفتاري، قصد رفتاري و رفتار) به صورت معني داري افزايش پيداکرد. اين تغييرات در گروه کنترل معني دار نبود
.
نتيجه گيري: برگزاري کلاس هاي آموزشي ترغيب رفتارهاي جنسي ايمن با بهره گيري از تئوري رفتار برنامه ريزي شده براي افراد تحت پوشش مراکز ترک اعتياد مي تواند سودمند باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معینی، ب.، و هزاوه ای، س.، و بشیریان، س.، و سلطانیان، ع.، و موسعلی، ا.، و کفعمی، و. (1393). تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن در معتادین مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده. آموزش و سلامت جامعه, 1(1), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248362Vancouver : کپی

معینی بابک، هزاوه ای سیدمحمدمهدی، بشیریان سعید، سلطانیان علیرضا، موسعلی امیرعباس، کفعمی وحید. تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن در معتادین مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده. آموزش و سلامت جامعه. 1393 [cited 2021August06];1(1):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248362IEEE : کپی

معینی، ب.، هزاوه ای، س.، بشیریان، س.، سلطانیان، ع.، موسعلی، ا.، کفعمی، و.، 1393. تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن در معتادین مرد تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده. آموزش و سلامت جامعه, [online] 1(1), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248362. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی