برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 63 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه حمايت اجتماعي با پيروي از رژيم درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مراجعه کننده به بيمارستان طالقاني تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: حمايت اجتماعي از عوامل موثر در پيروي از رژيم درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون مي باشد. اما اين ارتباط در جمعيت با پرفشاري خون هنوز به طور کامل بررسي نشده است. هدف از اين پژوهش تعيين ارتباط بين حمايت اجتماعي با پيروي از رژيم درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر، يک مطالعه مقطعي (توصيفي-تحليلي) مي باشد که در آن کليه بيماران مبتلا به پرفشاري خون (130 بيمار) کلينيک قلب بيمارستان طالقاني تهران به روش سرشماري انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسش نامه جمعيت شناختي، پرسش نامه پيروي از رژيم درماني هيل بن و پرسش نامه حمايت اجتماعي وايکس بود. بعد از جمع آوري پرسش نامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS نسخه 16 و به کارگيري آزمون هاي ضريب همبستگي اسپيرمن، تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه 85.4 درصد از بيماران داراي پيروي متوسط از رژيم درماني، 5.4 درصد پيروي خوب و 9.2 درصد داراي پيروي ضعيف بودند. ارتباط معناداري بين حمايت اجتماعي و ميزان پيروي از رژيم درماني ملاحظه شد (
P<0.05). بدين ترتيب که بيماران با حمايت اجتماعي متوسط و خوب، از پيروي بهتري از رژيم درماني خود، نسبت به بيماران با حمايت اجتماعي ضعيف برخوردار بودند. همچنين در اين مطالعه ارتباط معناداري بين سطح سواد و وضعيت تاهل با حمايت اجتماعي ملاحظه گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که حمايت اجتماعي بايد به عنوان يک مولفه اثرگذار بر ميزان پيروي از رژيم درماني و سلامت بيماران با پرفشاري خون مورد توجه قرار گيرد. در نظر گرفتن حمايت اجتماعي مي تواند منجر به بهبود وضعيت پيروي از رژيم درماني در بيماران مبتلا به پرفشاري خون گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی