برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 54 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد مدل بزنف در پيش بيني انجام فعاليت فيزيکي پس از زايمان در بين مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، خیابان شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مادران پس از زايمان در معرض خطر بالاي زندگي کم تحرک بوده و احتمال بروز چاقي و ديابت نيز در اين گروه بيشتر از سايرين است. بنابراين، مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل پيش بيني کننده انجام فعاليت فيزيکي پس از زايمان در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کرمانشاه با بهره گيري از مدل بزنف انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي و از نوع مقطعي در سال 1393 بر روي 400 نفر از مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گيري چندمرحله اي انجام شد. ابزار گردآوري داده ها شامل اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه مبتني بر سازه هاي مدل بزنف و فرم کوتاه پرسشنامه فعاليت فيزيکي بود. داده ها با استفاده از ويرايش 18 نرم افزار
SPSS و با به کارگيري آزمون هاي رگرسيون لجستيک، رگرسيون خطي و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه 83 درصد از مادران داراي فعاليت فيزيکي سبک يا کم بودند. طبق يافته ها، آگاهي، نگرش و هنجارهاي انتزاعي عوامل پيش بيني کننده قصد انجام فعاليت فيزيکي بوده و 21 درصد از واريانس قصد رفتاري را تبيين مي نمودند. همچنين قصد رفتاري بهترين پيش بيني کننده رفتار فعاليت فيزيکي پس از زايمان بود (
P<0.001، b=0.140).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان دهنده بي تحرکي در اکثر مادران در دوره پس از زايمان بود. بنابراين طراحي مداخلاتي جهت ايجاد تغيير در قصد رفتاري در مادران پس از زايمان نويدبخش اثرات سودمندي خواهد بود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 244 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی