برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 38 تا صفحه 46 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و مهارت ‏هاي ارتباطي دانش ‏آموزان دبيرستاني شهر همدان بر مبناي تئوري حمايت اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اهميت توجه به هوش هيجاني در نوجوانان نسبت به گذشته افزايش چشمگيري داشته و بايد مهارت‏ هاي گوناگون در آنان تقويت گردد؛ ازجمله اين مهارت‏ ها برقراري ارتباط موثر و کارآمد مي‏ باشد. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين هوش هيجاني و مهارت‏ هاي ارتباطي دانش‏ آموزان مقطع دبيرستان شهر همدان بر اساس تئوري حمايت اجتماعي انجام شد.
مواد و روش ‏ها: اين مطالعه توصيفي، تحليلي در سال 1393 بر روي 497 نفر از دانش ‏آموزان دبيرستاني شهر همدان انجام گرفت. آزمودني ‏ها به روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شده و پرسشنامه‏ مهارت هاي ارتباطي، هوش هيجاني و حمايت اجتماعي را تکميل کردند. داده‏ هاي جمع آوري شده با نرم افزار
SPSS-18 و با آزمون‏ هاي ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن، آزمون تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ‏ها: بر پايه نتايج بين هوش هيجاني و مهارت‏ هاي ارتباطي دانش ‏آموزان مورد بررسي ارتباط معني‏ داري وجود داشت (
P<0.05). سطح مهارت‏ هاي ارتباطي دانش‏ آموزاني که در اين مطالعه موردبررسي قرار گرفتند در حد متوسط بوده و پژوهش حاضر برتري کلي سطح نمرات مهارت‏ هاي ارتباطي، هوش هيجاني و حمايت اجتماعي (به جز حمايت ارزيابي) در گروه دختران نسبت به پسران را نشان داد، همچنين بين هوش هيجاني و مهارت‏ هاي ارتباطي با سازه هاي حمايت اجتماعي ارتباط معني‏ داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه‏ گيري: طبق يافته‏ ها جهت افزايش هوش هيجاني و ارتقاء مهارت‏ هاي ارتباطي نياز به انجام مداخلات آموزشي، تهيه و تدوين بسته‏ هاي آموزشي جهت دانش ‏آموزان، والدين آنها و مربيان مدارس احساس مي‏ شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی