برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 12 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي جهت توانمندسازي دامداران در برابر رفتارهاي پرخطر تب مالت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، انتهای خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت، گروه آموزش و ارتقا سلامت
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تب مالت يکي از شايع ترين بيماري هاي مشترک انسان و حيوان است. آموزش مي تواند در پيشگيري از اين بيماري موثر باشد. هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي اثربخشي مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي جهت توانمندسازي دامداران در برابر رفتارهاي پرخطر تب مالت در شهرستان چاراويماق بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش نيمه تجربي در سال 1393 در چاراويماق آذربايجان شرقي اجرا شد. تعداد 200 دامدار با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي جهت شرکت در اين مطالعه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اي که شامل اطلاعات جمعيت شناختي، آگاهي و سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي بود، جمع آوري گرديد. سپس جلسات آموزشي براي گروه مداخله طراحي و برگزار شد. 3 ماه پس از اجراي مداخله، اطلاعات از هر دو گروه جمع آوري و با استفاده از آزمون هاي آماري من ويتني و ويلکاکسون تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: قبل از مداخله، دو گروه از نظر ميانگين نمرات آگاهي، سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي (حساسيت، شدت، موانع، منافع درک شده و خودکارآمدي) و رفتارهاي پيشگيري کننده از تب مالت، تفاوت معني داري نداشتند، اما بعد از مداخله آموزشي، در گروه مداخله اختلاف معني داري نسبت به گروه کنترل مشاهده گرديد (
P<0.05).
نتيجه گيري: مشارکت افراد تاثيرگذار در برنامه هاي مداخلاتي همراه با استفاده از تئوري هاي آموزشي مي تواند اثربخشي بيشتري در اصلاح رفتارهاي پرخطر در افراد داشته باشد، لذا چنين برنامه هايي بايد در سطح وسيعي اجرا گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بابایی، و.، و گرمارودی، غ.، و باطبی، ع.، و علیپور، د.، و شهباز، م.، و بابازاده، ت. (1393). اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی جهت توانمندسازی دامداران در برابر رفتارهای پرخطر تب مالت. آموزش و سلامت جامعه, 1(3), 12-19. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248301Vancouver : کپی

بابایی وحید، گرمارودی غلامرضا، باطبی عزیزاله، علیپور داوود، شهباز محمد، بابازاده توحید. اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی جهت توانمندسازی دامداران در برابر رفتارهای پرخطر تب مالت. آموزش و سلامت جامعه. 1393 [cited 2021July27];1(3):12-19. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248301IEEE : کپی

بابایی، و.، گرمارودی، غ.، باطبی، ع.، علیپور، د.، شهباز، م.، بابازاده، ت.، 1393. اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی جهت توانمندسازی دامداران در برابر رفتارهای پرخطر تب مالت. آموزش و سلامت جامعه, [online] 1(3), pp.12-19. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248301. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی