برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 51 تا صفحه 57 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه همسرآزاري و سلامت رواني در زنان دچار خشونت خانگي ارجاع شده به پزشکي قانوني شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک و گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: بي توجهي به سلامت زنان و اعمال خشونت خانگي عليه آنان مي تواند سبب پيدايش انواع بيماري هاي رواني و حتي جسماني گردد که اين امر تهديدي عليه سلامت اعضاي خانواده است. اختلال در روند زندگي زنان و مادران نتايج سويي را نه تنها براي خانواده، بلکه بر کل سلامت جامعه خواهد گذاشت. در اين راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه همسر آزاري و سلامت رواني زنان دچار خشونت خانگي مراجعه کننده به پزشکي قانوني شهر شيراز انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي مي باشد. حجم نمونه معادل 197 نفر از زنان دچار همسر آزاري ارجاع شده به پزشکي قانوني استان فارس، طي سال 1392 در 3 ماه به دست آمد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه جمعيت شناختي، پرسشنامه سلامت عمومي (
GHQ-28) و پرسشنامه استاندارد خشونت عليه زنان بود، جهت برآورد پايايي ابزارهاي اندازه گيري، آلفاي کرونباخ استفاده شد، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ويرايش 18 نرم افزار SPSS انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني نمونه هاي پژوهش
30.42±6.72 گزارش شد. بيش از 50 درصد زنان مورد خشونت واقع شده بودند که از اختلال سلامت عمومي در تمامي ابعاد رنج مي بردند (p<0.05). رابطه انواع همسر آزاري با هر يک از ابعاد سلامت عمومي بررسي شد، نتايج نشان داد که بين اين متغيرها رابطه مثبت وجود دارد. به عبارتي خشونت از هر نوع، پيش بيني کننده بروز اختلال در سلامت عمومي فرد بود (p<0.05). در اين ميان بيشترين اثر را بر بعد افسردگي و اضطراب داشت.
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشانگر پيامدهاي رواني همسر آزاري و خشونت عليه زنان بوده و تاييدي بر آسيب به سلامت روان زنان، بر اثر خشونت است. اختلال در سلامت روان زنان علاوه بر تحميل هزينه هاي گزاف مراقبتي و دارويي بر جامعه، زندگي خانوادگي و تربيت فرزندان را دچار مشکل مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 263
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی