برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 10 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شيوه آموزشي مبتني بر بحث گروهي بر ارتقاء رفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهيانه دختران نوجوان ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: مشکلات مربوط به عادت ماهيانه يکي از علل عمده ناخوشي در زنان است. بحث گروهي يک روش پژوهشي است که گروه کوچکي از مشارکت کنندگان به منظور گردآوري اطلاعات به بحث درباره يک موضوع خاص مي پردازند. اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش از طريق بحث گروهي بر رفتارهاي بهداشتي دوران عادت ماهيانه دختران نوجوان انجام گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک مطالعه مداخله اي نيمه تجربي (يک گروهي) مي باشد، که بر روي دختران 19-12 سال ساکن مراکز شبانه روزي بهزيستي شهر تهران انجام شد. در اين مطالعه کليه افراد واجد شرايط (61 نفر) وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل دو قسمت خصوصيات دموگرافيک و سوالات عملکرد در خصوص بهداشت بلوغ جسمي (دوران عادت ماهيانه) بود که قبل و يک ماه پس از مداخله تکميل گرديد. مداخله آموزشي در طي 3 ماه انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري کولموگروف-اسميرنوف و آزمون تي زوجي از طريق نرم افزار
SPSS-16 تحليل شدند.
يافته ها: پس از مداخله آموزشي در مقايسه با قبل از آن ميانگين نمره عملکرد از
12.11±4.43 به 16.50±2.79 افزايش يافت که اين ميزان تغيير از لحاظ آماري معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: مداخله آموزشي از طريق بحث گروهي تاثير مثبتي در بهبود عملکرد افراد مورد مطالعه در خصوص بهداشت بلوغ جسمي داشت، لذا استفاده از اين روش در آموزش مسائل مربوط به دوران بلوغ دختران نوجوان پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی