3 SID.ir | ارزيابي ريسک عوامل موثر بر افت شنوايي کارگران در مواجهه با صدا در يک صنعت فلزي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ريسک عوامل موثر بر افت شنوايي کارگران در مواجهه با صدا در يک صنعت فلزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

زمينه وهدف: شرايط مواجهه شغلي کارگران از جمله تراز صدا، مدت زمان مواجهه، استفاده از وسايل حفاظت شنوايي در ابتلا کارگران به افت شنوايي ناشي از مواجهه با صدا تاثيرگذار است. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي ريسک عوامل موثر بر ابتلا به افت شنوايي شغلي در کارگران مواجهه يافته با صدا در يک فرايند صنعتي پرصدا بود.
روش بررسي: در اين مطالعه 70 نفر از کارگران شاغل در کارگاه هاي پرس يک کارخانه لوازم خانگي انتخاب گرديدند. اطلاعات مواجهه شغلي کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد و آزمون هاي شنوايي سنجي با استفاده از دستگاه اديومتر شرکت
Mevox صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 و مدل رگرسيوني کاکس مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بر اساس نتايج مدل متغيرهاي نوع شغل و نحوه استفاده از وسايل حفاظت شنوايي به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر ابتلا به عارضه افت شنوايي تعيين گرديدند. ريسک ابتلا در کارگراني که از وسايل حفاظت شنوايي به صورت نامنظم استفاده مي کردند 3.1 برابر کارگراني که از وسايل به صورت مداوم استفاده مي کردند، تعيين گرديد. همچنين ريسک ابتلا به افت شنوايي در کارگران سيگاري 1.1 برابر کارگران غيرسيگاري تعيين گرديد
.
نتيجه گيري: مدل توسعه داده شده به خوبي توانست تاثير کمي شرايط مواجهه شغلي در محيط کار را بر ريسک ابتلا کارگران به افت شنوايي تبيين نمايد. اين روش نظام يافته مي تواند به عنوان يک ابزار مفيد جهت تعيين اثربخشي برنامه حفاظت شنوايي محسوب گردد و براي مديران و کارشناسان اطلاعات مفيدي را در راستاي اصلاح و بهبود برنامه ها ايجاد نمايد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی