برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 67 تا صفحه 84 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد الگوها و تئوري هاي آموزش و ارتقاء سلامت در مداخلات فعاليت جسماني براي زنان: يک مرور نظام مند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: پژوهش حاضر، مداخلات انجام شده مبتني بر الگوها و تئوري هاي آموزش و ارتقاء سلامت را در زمينه فعاليت جسماني زنان به شيوه نظام مند مورد بررسي و تحليل قرار داده است.
مواد و روش ها: 3 پايگاه اطلاعاتي الکترونيک شامل
Springer، Biomed central و Science Direct به شيوه نظام مند مورد بررسي قرار گرفت. از بين پژوهش ها، مطالعاتي انتخاب شدند که کمي، مداخله اي و به زبان انگليسي بوده و حداقل يکي از الگوها و تئوري هاي آموزش و ارتقاء سلامت را بکار برده بودند. در نهايت 13 مطالعه داراي معيار ورود به مطالعه از ابتداي سال 2000 تا پايان 2013 ميلادي در مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از 13 مطالعه بررسي شده، 10 مطالعه ميزان فعاليت جسماني را قبل و بعد از مداخله سنجيده بودند که 9 مداخله باعث افزايش معني دار فعاليت جسماني در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شده بود. مطالعات در محيط هاي ارتقاء سلامت شامل مراکز مراقبت سلامت، محيط اجتماعي محل کار انجام شده بود. پرکاربردترين الگوي مورد استفاده، الگوي فرانظري بود که در 8 مطالعه مبناي مداخله بود.
نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود به منظور تاثيرگذاري بيشتر مداخلات، تمرکز مداخله روي فعاليت جسماني اعمال شده و طول دوره مداخله افزايش يابد. در مداخلات مبتني بر الگوي فرانظري پيشنهاد مي شود مراحل تغيير رفتار فعاليت جسماني در گروه هاي مداخله و کنترل اندازه گيري گردد تا يک مقياس تکميلي براي سنجش ميزان تاثير مداخله فراهم شود. طبق نتايج، هيچکدام از مطالعات، ايجاد تغيير در سياست هاي سازماني يا عمومي سلامت و يا ايجاد تغييرات در محيط فيزيکي مرتبط با فعاليت جسماني را هدف قرار نداده بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی