برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 48 تا صفحه 55 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سواد سلامت بزرگسالان شهرستان تويسرکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سواد سلامت، ظرفيت افراد براي کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتي پايه مورد نياز براي تصميم گيري هاي سلامتي مي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين سطح سواد سلامت بزرگسالان شهرستان تويسرکان طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي- تحليلي از نوع مقطعي بود که در سال 1393 با مشارکت 285 نفر از افراد 60-20 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهرستان تويسرکان با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. جهت سنجش سواد سلامت، از پرسشنامه سواد سلامت ايرانيان استفاده گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار
Stata-11 و با آزمون تي مستقل و آناليز واريانس يکطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: سن اکثريت افراد بين گروه سني 20 تا 30 (52.3 درصد) بود. 53.7 درصد از شرکت کنندگان مرد و سطح تحصيلات اغلب آنها ديپلم (55.8 درصد) و شغل غالب آنها دانشجو (31.9 درصد) بود. شرکت کنندگان در دسترسي به اطلاعات ضعيف (42.1 درصد)، در درک اطلاعات ضعيف (54.4 درصد)، در قضاوت و ارزيابي متوسط (64.9 درصد) و در استفاده از اطلاعات در سطح متوسط (88.8 درصد) بودند.
نتيجه گيري: بطورکلي سواد سلامت در افراد نامطلوب بود. اين موضوع توجه بيشتر به سواد سلامت را در برنامه هاي آموزش و ارتقاء سلامت نشان مي دهد. لازم است براي بزرگسالاني که از سواد سلامت نامطلوب برخوردارند، طي برنامه هاي جامع، رسانه ها و مواد آموزشي ساده و قابل فهم طراحي و بکار رود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی