برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 47 .
 
عنوان مقاله: 

خودکارآمدي مربوط به انتخاب نوع زايمان و زمان ليبر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهرستان پارس آباد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: خودکارآمدي باور شخص به توانايي خود جهت انجام موفقيت آميز رفتار است. در رابطه با انتخاب نوع زايمان، خودکارآمدي به توانايي فرد جهت مقابله با شرايط استرس زا و انجام واکنش هاي ضروري در زمان زايمان مربوط مي شود. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير خودکارآمدي در انتخاب نوع زايمان و زمان ليبر در زنان باردار انجام گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه توصيفي- مقطعي حاضر در سال 1393 در بين 200 مادر باردار شکم اول و دوم با زايمان طبيعي قبلي تحت پوشش 5 مراکز بهداشتي-درماني شهرستان پارس آباد انجام شد. زنان مورد مطالعه با روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. گردآوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات جمعيت شناختي، خودکارآمدي انتخاب زايمان طبيعي و خودکارآمدي زمان ليبر به روش خود گزارش دهي بود. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار
SPSS-21 و با استفاده از آزمون هاي کاي دو، آزمون دقيق فيشر و تي مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سني مادران
25.19±4.48 بود؛ بين تحصيلات همسر، داشتن بيمه تکميلي و شغل با انتخاب روش زايمان ارتباط معني داري وجود داشت (p<0.05). خودکارآمدي انتخاب زايمان طبيعي و زمان ليبر با تعداد زايمان و انتخاب روش زايمان ارتباط داشتند (p<0.001). ميانگين خودکارآمدي در مادران باردار شکم دوم و افرادي که زايمان طبيعي را انتخاب کرده بودند، بيشتر بود.
نتيجه گيري: خودکارآمدي انتخاب روش زايمان و زمان ليبر در انتخاب روش زايمان تعيين کننده و با تعداد زايمان مرتبط مي باشد؛ لذا پيشنهاد مي گردد در مداخلات آموزشي بر خودکارآمدي جهت کاهش ترس از زايمان به ويژه در مادران باردار شکم اول توجه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی