برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 20 تا صفحه 29 .
 
عنوان مقاله: 

رفتارهاي خودمراقبتي ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پزشکی داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: باورهاي بهداشتي به طور قابل توجهي در اتخاذ رفتارهاي خودمراقبتي ارتقادهنده سلامت تاثير گذار هستند. يکي از شناخته شده ترين مدل هاي مبتني بر باور، مدل اعتقاد بهداشتي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سازه هاي اين مدل و برخي عوامل دموگرافيک با رفتارهاي خودمراقبتي ارتقاء دهنده سلامت در سالمندان انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي تحليلي با مشارکت 465 نفر از سالمندان مراجعه کننده به فرهنگسراهاي شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله اي انجام شد. ابزارهاي مورد استفاده شامل پرسشنامه هاي دموگرافيک، سنجش باورهاي بهداشتي، خودکارآمدي و رفتارهاي خودمراقبتي ارتقاء دهنده سلامت بود. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS ويرايش 22 و بر اساس آزمون هاي تي مستقل، آناليز واريانس يکطرفه، همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين (
±انحراف معيار) سني آزمودني ها 68.24±6.12 سال و ميانگين نمره کلي رفتارهاي خودمراقبتي 1.79±0.36 بود. جنسيت (p=0.011)، وضعيت اقتصادي (p<0.001)، سطح تحصيلات (p<0.001) و سن (p=0.008) به طور معناداري با رفتارهاي خودمراقبتي ارتباط داشتند. بر پايه تحليل رگرسيوني مدل اعتقاد بهداشتي موانع درک شده، خودکارآمدي و شدت درک شده به عنوان تعيين کننده هاي نهايي رفتار مشخص شدند (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين پژوهش، ضروري است که در طراحي برنامه هاي ارتقاء سلامت سالمندان بر افزايش خودکارآمدي و شدت درک شده و همچنين بر کاهش موانع درک شده توجه ويژه اي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آزادبخت، م.، و گرمارودی، غ.، و طاهری تنجانی، پ.، و صحاف، ر.، و شجاعی زاده، د.، و قیسوندی، ا. (1393). رفتارهای خودمراقبتی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. آموزش و سلامت جامعه, 1(2), 20-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248241Vancouver : کپی

آزادبخت مجتبی، گرمارودی غلامرضا، طاهری تنجانی پریسا، صحاف رباب، شجاعی زاده داوود، قیسوندی الهام. رفتارهای خودمراقبتی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. آموزش و سلامت جامعه. 1393 [cited 2021July24];1(2):20-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248241IEEE : کپی

آزادبخت، م.، گرمارودی، غ.، طاهری تنجانی، پ.، صحاف، ر.، شجاعی زاده، د.، قیسوندی، ا.، 1393. رفتارهای خودمراقبتی ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط با آن در سالمندان: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی. آموزش و سلامت جامعه, [online] 1(2), pp.20-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248241. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 331 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی