برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1393 , دوره  1 , شماره  2 ; از صفحه 10 تا صفحه 19 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان تبعيت دختران دبيرستاني شهر همدان از برنامه پنج نوبت مصرف ميوه و سبزيجات: کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از ارکان تغذيه سالم مصرف 5 بار ميوه و سبزيجات در روز مي باشد. با توجه به اهميت شناخت عوامل موثر بر مصرف ميوه و سبزيجات در دختران نوجوان، پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تبعيت دختران دبيرستاني از برنامه پنج نوبت مصرف ميوه و سبزيجات بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده، انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 400 دانش آموز دختر دبيرستان هاي شهر همدان به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. در ابتدا شرکت کنندگان پرسشنامه مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي و تئوري رفتار برنامه ريزي شده را تکميل کردند، سپس در فاصله يک هفته بعد پرسشنامه
BRFSS را تکميل نمودند. داده ها با نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از آزمون هاي کاي دو، همبستگي پيرسون و رگرسيون لجستيک مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان مصرف ميوه و سبزيجات توسط دانش آموزان دختر 3.4 بار در روز بود و بعد خانوار، تحصيلات مادر، شغل پدر، درآمد خانوار، نمايه توده بدني و نوع مدرسه با مصرف ميوه و سبزيجات رابطه معني داري داشت (
p<0.05). قصد رفتاري 35 درصد از رفتار مصرف ميوه و سبزيجات را پيش بيني مي نمود، همچنين هنجارهاي انتزاعي، کنترل رفتاري درک شده و نگرش 32 درصد از قصد رفتاري را پيش بيني مي کردند.
نتيجه گيري: مصرف ميوه و سبزيجات در دانش آموزان دختر در حد توصيه شده نبود. تئوري رفتار برنامه ريزي شده مي تواند در طراحي مداخلات مصرف 5 بار ميوه و سبزيجات جهت دانش آموزان دختر موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی