برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 49 تا صفحه 59 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي عملکرد ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال در يک صنعت منتخب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: کيفيت و اثربخشي سيستم هاي ايمني، عامل حياتي و مهم در تحقق اهداف آنها است. در مطالعه حاضر با بهره گيري از ساختار مدل هاي مختلف و روزآمد در حوزه ايمني، روشي براي ارزيابي عملکرد سيستم مديريت ايمني با استفاده از شاخص هاي فعال (آينده نگر) پيشنهاد و در يک صنعت منتخب مورد آزمون قرار گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي- مقطعي مي باشد. شاخص هاي مورد مطالعه از نوع فعال و شامل نرخ رفتارهاي ناايمن، جو ايمني، استعداد حادثه پذيري و نرخ وقوع شبه حوادث مي باشند. تعداد 1473 پرسشنامه جو ايمني و 543 مورد استعداد حادثه پذيري تکميل شد
.
نتايج: حداقل و حداکثر نمره جو ايمني به ترتيب 56.88 و 58.2، حداقل نمره استعداد حادثه پذيري 98.2 و حداکثر 140.7 بدست آمد. بيشترين تعداد شبه حوادث 408 و کمترين 196 بود. بيشترين نرخ رفتارهاي ناايمن 43.8 درصد و کمترين 27.2 درصد محاسبه شد. در حيطه هاي نه گانه جو ايمني نيز حيطه هشتم (درک پرسنل از ريسک) با نمره 4.07 کمترين نمره و حيطه چهارم (قوانين و مقررات ايمني) با نمره 8.05 بيشترين نمره را داشتند. بر اساس نظرات خبرگان شاخص نرخ رفتارهاي ناايمن بيشترين اهميت و شاخص نرخ بروز شبه حوادث کمترين اهميت را در ارزيابي عملکرد ايمني دارد
.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که رويکرد استفاده از شاخص هاي عملکردي فعال (آينده نگر) مي تواند به عنوان ابزاري مناسب در جهت ارزيابي عملکرد ايمني سازمان ها موثر واقع شود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 577 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی