برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 30 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

دانش ايمني کارشناسان کشاورزي جنوب غرب ايران در کار با ماشين آلات کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: توسعه ماشين آلات کشاورزي همزمان با رشد اين بخش، سلامت و ايمني کشاورزان و ساير افراد حاضر در مزارع را تهديد مي کند. آموزش ايمني نقش مهمي در کاهش مصدوميت هاي شغلي کشاورزان و کابران ماشين هاي کشاورزي دارد. هدف مطالعه حاضر بررسي دانش کارشناسان در خصوص کار ايمن با ماشين هاي کشاورزي بود.
روش بررسي: حجم نمونه آماري پژوهش 230 نفر بود که از جامعه آماري 493 نفري کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي خوزستان و ايلام به روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي متناسب انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اي بود که روايي آن را جمعي از صاحب نظران و اساتيد مجرب تاييد کردند و پايايي آن نيز از طريق آزمون کرونباخ آلفا محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS19 و آزمون مقايسه ميانگين ها تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: دانش ايمني کارشناسان با ميانگين کل 3.73 از 5 و انحراف معيار 1.41 در سطح مناسبي بود و 72.22 درصد پاسخگويان از اين نظر در سطح «متوسط» ارزيابي شدند. همچنين بين دانش کارشناسان در خصوص کار ايمن با ماشين هاي کشاورزي بر اساس سطح تحصيلات و داشتن سابقه حادثه در محيط کار تفاوت معني داري وجود داشت. اما شرکت در دوره آموزش ايمني و شاهد بودن حوادث کار رابطه معني داري با دانش ايمني نداشت
.
نتيجه گيري: با توجه نقش آموزش در ارتقاي ايمني کشاورزان و کم توجهي مديران بخش کشاورزي و نظام سلامت به بهداشت کار و ايمني در مزارع، ضرورت دارد دوره هاي آموزش ايمني بطور گسترده و با کيفيت مناسب براي کارشناسان برگزار شده و آن ها را براي شرکت در برنامه ترويج «کشاورزي ايمن» توانمند و مهيا نمود
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 84 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی