برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  37 , شماره  3 ; از صفحه 83 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

اثر نوع محيط کشت و نوع سيتوکينين برمراحل اوليه ريز ازديادي گردو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بو علی سینا
 
چکیده: 

در اين پژوهش اثر دو نوع محيط کشت DKW (Driverand Kuniyuki Walnut Medium) و WPM(Woody Plant Medium) و سه غلظت صفر، 0.5 و 1 ميکرو مولار از هورمون بنزيل آدنين(BA) بر ميزان استقرار ريز نمونه هاي قلمه تک گره از گردوي ژنوتيپ منتخب 305 بصورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي بررسي شد. همچنين اثر دو نوع هورمون سيتوکينيني بنزيل آدنين و کينتين(Kn) در سه غلظت 4.4، 6.6 و 8.8 ميکرو مولار همراه با دو غلظت از هورمون ايندول بوتيريک اسيدIBA) 0.05 و 0.1) ميکرو مولار بر پرآوري ريز نمونه هاي استقرار يافته در محيط انتخاب شده از آزمايش مرحله ي قبل، بصورت طرح کاملا تصادفي نا متعادل مورد بررسي قرار گرفت. تمامي داده ها با نرم افزار SAS و مقايسه ميانگين آن ها با آزمون چند دامنه اي دانکن تجزيه و تحليل شدند. هدف از آزمايش استقرار، تعيين موثرترين محيط کشت و بهترين ريز نمونه ها براي انتقال به مرحله بعدي بود. مقايسه ميانگين داده هاي حاصل از اين آزمايش نشان داد از نظر شاخص تعداد گره و برگ، محيط کشت DKW موثر تر از WPM بوده است. بين دو غلظت 0.5 و 1 ميکرو مولار بنزيل آدنين نيز در هيچيک از شاخص هاي اندازه گيري شده تفاوت معني داري مشاهده نشد، اما اختلاف آنها نسبت به تيمار شاهد معني دار بود. با تعيين موثرترين محيط کشت در مرحله استقرار، از آن براي مرحله بعدي استفاده شد. نتايج مقايسه ميانگين داده ها در مرحله پرآوري نشان داد که بنزيل آدنين در غلظت 8.8 ميکرو مولار داراي بيشترين شاخص هاي رشد بود و با غلظت 4.4 ميکرو مولار اختلاف معني داري داشت. نتايج کلي اين آزمايش نشان مي دهد که بنزيل آدنين موثرتر از کينتين عمل نموده است و در تمامي تيمار ها با افزايش غلظت سيتوکينين ها صفات مورد بررسي افزايش يافت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی نژاد، ش.، و غلامی، م.، و اثنی عشری، م. (1393). اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), 37(3), 83-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248171Vancouver : کپی

محمدی نژاد شادی، غلامی منصور، اثنی عشری محمود. اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی). 1393 [cited 2021July29];37(3):83-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248171IEEE : کپی

محمدی نژاد، ش.، غلامی، م.، اثنی عشری، م.، 1393. اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو. تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), [online] 37(3), pp.83-92. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248171. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی