برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  37 , شماره  4 ; از صفحه 107 تا صفحه 118 .
 
عنوان مقاله: 

اثر کاربرد برگي پوترسين و عناصر غذايي بر برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) در اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکد کشاورزی، دانشگاه شهید چمران
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر کاربرد برگي پوترسين و برخي عناصر غذايي بر ويژگي هاي فيزيولوژيک و عملکرد گندم، آزمايشي در سال زراعي 1390-1389 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز به صورت طرح کرت هاي خرد شده بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که کاربرد برگي پوترسين، بر و موليبدن در مراحل پنجه زني + غلاف رفتن باعث افزايش معني دار عملکرد دانه شد. کاربرد پوترسين به طور معني دار دوام سطح برگ و شاخص سطح برگ را افزايش داد. با کاربرد برگي عناصر غذايي جذب و تحليل دي اکسيد کربن و هدايت روزنه اي در هر دو رقم نسبت به شاهد (بدون کاربرد عناصر) افزايش يافت. بنابراين دماي برگ کاهش معني داري نشان داد. بيشترين ميزان تنفس در تيمار شاهد و کمترين آن مربوط به تيمار پوترسين (پنجه زني+ غلاف رفتن) بود. کاربرد برگي عناصر، سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن موثر دانه را نسبت به شاهد افزايش داد. سرعت پر شدن دانه در رقم چمران 91.27 ميلي گرم در روز بود که کاربرد برگي پوترسين در طي پنجه زني و غلاف رفتن آن را به 145.09 ميلي گرم در روز افزايش داد. با توجه به اينکه گرماي زود رس بهاره در اهواز يکي از عوامل محدود کننده عملکرد گندم مي باشد لذا به نظر مي رسد کاربرد برگي عناصر از طريق کاهش تنفس و دماي برگ، افزايش هدايت روزنه اي، فتوسنتز، شاخص سطح برگ و طول عمر برگ مي تواند طول دوره پر شدن موثر دانه را افزايش داده و در نهايت سبب بهبود عملکرد دانه گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی