برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  37 , شماره  4 ; از صفحه 79 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

اثر اسيد 5- آمينولوولونيک بر تغييرات شاخص هاي تحمل به تنش کمبود آب و فعاليت آنزيم کاتالاز در گياهچه هاي فلفل شيرين (Capsicum annuum L.cv. Red Bell Pepper)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر اسيد 5- آمينولوولونيک بر برخي پاسخ هاي فيزيولوژيکي فلفل شيرين تحت تنش خشکي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با تيمارهاي تنش خشکي و اسيد 5-آمينولوولونيک در گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام اجرا گرديد. سطوح تنش کمبود آب شامل شرايط بدون تنش (آبياري به مقدارظرفيت زراعي)، تنش ملايم (آبياري 30 درصد ظرفيت زراعي) و تنش شديد (آبياري 60 درصد ظرفيت زراعي) بودند و چهار غلظت اسيد 5-آمينولوولونيک شامل 0 (به عنوان کنترل)، 0.25، 0.5 و 1 ميلي مولار در مرحله سه الي چهاربرگي، روي گياه محلول پاشي شدند. نتايج آزمايش نشان داد که با افزايش غلظت اسيد 5- آمينولولوونيک فعاليت آنزيم کاتالاز، محتواي پرولين، محتواي آب نسبي، وزن تر و خشک، تعداد گل، تعداد ميوه افزايش و نشت يوني کاهش يافت. کمترين ميزان نشت يوني و بيشترين ميزان پرولين، محتواي آب نسبي، تعداد ميوه و وزن تر شاخساره در غلظت يک ميلي مولار و بيشترين فعاليت آنزيم کاتالاز، وزن خشک و تعداد گل در غلظت 0.5 ميلي مولار اسيد 5- آمينولوولونيک مشاهده شد. تنش کمبود آب موجب کاهش محتواي آب نسبي، وزن تر و خشک، تعداد گل و تعداد ميوه شد اما باعث افزايش ميزان نشت يوني، ميزان پرولين و ميزان فعاليت آنزيم کاتالاز گرديد. اسيد 5- آمينولوولونيک با افزايش فعاليت آنزيم کاتالاز و کاهش نشت يوني سبب کاهش آثار تنش بر رشد و عملکرد گياه گرديد. از نتايج اين آزمايش چنين استنباط مي شود که اسيد 5- آمينولوولونيک از طريق تاثير بر خصوصيات رويشي، بيوشيميايي و فيزيولوژيکي زمينه را براي تحمل بهتر تنش کمبود آب درگياه فلفل فراهم مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خزائی، ز.، و سیاری، م.، و صیدی، م. (1393). اثر اسید 5- آمینولوولونیک بر تغییرات شاخص های تحمل به تنش کمبود آب و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه های فلفل شیرین (Capsicum annuum L.cv. Red Bell Pepper). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), 37(4), 79-92. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248119Vancouver : کپی

خزائی زهرا، سیاری محمد، صیدی مهدی. اثر اسید 5- آمینولوولونیک بر تغییرات شاخص های تحمل به تنش کمبود آب و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه های فلفل شیرین (Capsicum annuum L.cv. Red Bell Pepper). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی). 1393 [cited 2021April12];37(4):79-92. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248119IEEE : کپی

خزائی، ز.، سیاری، م.، صیدی، م.، 1393. اثر اسید 5- آمینولوولونیک بر تغییرات شاخص های تحمل به تنش کمبود آب و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه های فلفل شیرین (Capsicum annuum L.cv. Red Bell Pepper). تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی), [online] 37(4), pp.79-92. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248119>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی