برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  37 , شماره  4 ; از صفحه 23 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثرات کيفيت آب و سولفات آمونيوم بر کارايي علف کش گليفوسيت در کنترل علف هاي هرز باغ زرشک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثرات کيفيت آب و ماده افزودني (سولفات آمونيوم) بر کارايي علف کش گليفوسيت، آزمايشي در باغ تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند در سال 1390-1389 به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. فاکتورهاي آزمايش شامل: شامل 3 نوع آب با کيفيت هاي متفاوت آب متوسط با 2950 ppm، آب سخت با 4774 pmm غلظت کل مواد محلول و آب نرم ( آب مقطر )و علف کش عمومي گليفوسيت (رانداپ) با 4 دز مختلف ( 2، 4، 6 و 8 ليتر در هکتار) و استفاده و عدم استفاده از ماده افزودني سولفات آمونيوم (به ميزان 6 کيلو گرم در هکتار) بود. نتايج نشان داد که با افزايش دز علف کش، درصد کاهش تراکم علف هاي هرز باريک برگ و پهن برگ افزايش يافت. همچنين کاربرد علف کش با آب نرم داراي بيشترين درصد کاهش تراکم بود و تفاوت معني داري با ساير انواع آب از نظر درصد کاهش تراکم داشت، ببيشترين و کمترين درصد کاهش تراکم با ميانگين 93 و 10.88 درصد به ترتيب مربوط به آب نرم با دز 8 ليتر در هکتار علف کش گليفوسيت و آب سخت با دز 2 ليتر در هکتار بود. اما بين دز 6 و 8 ليتر در هکتار علف کش با آب نرم اختلاف معني داري وجود نداشت. همچنين نتايج نشان داد که کاربرد سولفات آمونيوم همراه با آب سخت تاثير معني داري بر درصد کاهش تراکم علف هاي هرز نداشت. در مجموع با گذشت زمان تاثير فاکتورهاي مختلف بر درصد کاهش تراکم افزايش يافت. به طور کلي با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي و مسايل زيست محيطي مي توان استفاده از آب با کيفيت بالا و دز 6 ليتر در هکتار گليفوسيت را براي کنترل مناسب علف هاي هرز باغ زرشک توصيه کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 109 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی