برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 715 تا صفحه 732 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل تاثيرگذار بر زيرساخت انکوباتورهاي دانشگاهي و نقش آن در تاسيس شرکت هاي زايشي دانشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری
 
چکیده: 

اين پژوهش به شناسايي زيرساخت هاي انکوباتورهاي دانشگاهي و نقش آن در تاسيس شرکت هاي زايشي دانشگاه مي پردازد. روش پژوهش از نوع آميخته است و جامعه آماري شامل خبرگان و متخصصان در حوزه مراکز رشد در دانشگاه هاي استان مازندران مي شود. نمونه گيري در بخش مطالعه کيفي هدفمند و در بخش کمي تصادفي طبقه اي بود. در بخش کيفي، سيزده نفر در فرايند مصاحبه و در بخش کمي با حجم جامعه 304 نفر، 170 نفر به عنوان نمونه مشارکت داشتند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود که بعد از تائيد روايي، پايايي آن a=0.82 محاسبه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و در بخش استنباطي از تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي استفاده شد. نتايج پژوهش در بخش کيفي بيانگر آن بود که در ايجاد شرکت هاي زايشي دانشگاهي، چهارده مولفه در بعد زيرساخت شناسايي شد. در بخش کمي، يافته ها نشان داد مولفه خط مشي هاي سازماني موجود با بالاترين بار عاملي (0.97) و مولفه جذب سرمايه با کمترين بار عاملي (0.59) از کل واريانس ها را تبيين و ساير مولفه ها نيز هرکدام به ترتيب در درجات بعدي اهميت قرار گرفتند. همچنين، الگوي نهايي پژوهش، با شاخص هاي برازش، ضرايب استاندارد تاييد شد. ميزان ضريب تاثير مولفه هاي موجود در زيرساخت هاي انکوباتورهاي دانشگاهي در ايجاد شرکت هاي زايشي دانشگاه، به تنهايي بالاترين ضريب تاثيرگذاري در مولفه خط مشي هاي سازماني موجود با 0.97 و کمترين در مولفه جذب سرمايه با 0.59 بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حافظیان، م.، و صالحی، م.، و عنایتی، ت. (1393). عوامل تاثیرگذار بر زیرساخت انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تاسیس شرکت های زایشی دانشگاه. توسعه کارآفرینی, 7(4), 715-732. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248092Vancouver : کپی

حافظیان مریم، صالحی محمد، عنایتی ترانه. عوامل تاثیرگذار بر زیرساخت انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تاسیس شرکت های زایشی دانشگاه. توسعه کارآفرینی. 1393 [cited 2021July29];7(4):715-732. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248092IEEE : کپی

حافظیان، م.، صالحی، م.، عنایتی، ت.، 1393. عوامل تاثیرگذار بر زیرساخت انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در تاسیس شرکت های زایشی دانشگاه. توسعه کارآفرینی, [online] 7(4), pp.715-732. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248092. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 111 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی