برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1392 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 33 تا صفحه 53 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مولفه هاي رهبري امنيت مدار بر احساس امنيت رواني کارکنان: نقش ميانجي اثربخشي رهبري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير مولفه هاي رهبري امنيت مدار بر احساس امنيت رواني کارکنان با نقش ميانجي اثربخشي رهبري است. روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي و جامعه آماري کليه کارکنان دانشگاه شهيد بهشتي بود که 928 نفر بودند و از اين تعداد، 272 نفر با شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه «رهبري امنيت مدار» کومب (2011)، «امنيت رواني» ادمونسون (1999) و «اثربخشي رهبري» (محقق ساخته) استفاده شد. روايي پرسشنامه ها با استناد به نظرات پنج نفر از متخصصان حوزه مديريت آموزشي بررسي و تاييد شد و پايايي آن ها با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شد که به ترتيب 0.91، 0.80 و 0.93 بود. براي تجزيه و تحليل داده ها، از هر دو نوع آمار توصيفي (توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، و ...) و آمار استنباطي (آزمون ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه، رگرسيون خطي ساده و تحليل مسير) استفاده شد. نتايج نشان داد که بين مولفه هاي رهبري امنيت مدار با اثربخشي رهبري و امنيت رواني کارکنان، روابط مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين نتايج حاکي از تاثير اکثر مولفه هاي رهبري امنيت مدار بر امنيت رواني کارکنان، به طور مستقيم و با واسطه اثربخشي رهبري بود و لذا الگوي تجربي به دست آمده از تحليل داده ها تا حد زيادي منطبق با مدل مفهومي پژوهش بود. بنابراين، به طور کلي مي توان گفت که اثربخشي رهبري توانسته است، نقش ميانجي را در افزايش ارتباط رهبري امنيت مدار و امنيت رواني ايفا کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شمس، غ.، و خلیجیان، ص. (1392). تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان: نقش میانجی اثربخشی رهبری. اندیشه های نوین تربیتی, 9(4), 33-53. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248047Vancouver : کپی

شمس غلامرضا، خلیجیان صدف. تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان: نقش میانجی اثربخشی رهبری. اندیشه های نوین تربیتی. 1392 [cited 2021July28];9(4):33-53. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248047IEEE : کپی

شمس، غ.، خلیجیان، ص.، 1392. تاثیر مولفه های رهبری امنیت مدار بر احساس امنیت روانی کارکنان: نقش میانجی اثربخشی رهبری. اندیشه های نوین تربیتی, [online] 9(4), pp.33-53. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=248047. 

 
بازدید یکساله 250 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی