برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  3 (ب) ; از صفحه 303 تا صفحه 316 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي دقت روش هاي برآورد هدايت هيدروليکي اشباع براي خاک هاي مختلف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فناوری کشاورزی، گروه مهندسی آب، کدپستی: 5619911367
 
چکیده: 

هدايت هيدروليکي اشباع يکي از خصوصيات مهم فيزيکي خاک در مدل کردن انتقال آب و املاح، مديريت آبياري و مسائل زهکشي مي باشد. روش هاي آزمايشگاهي و صحرايي براي اندازه گيري مستقيم اين ويژگي زمان بر و پرهزينه مي باشد. به همين منظور، روش هاي غيرمستقيم استفاده از توابع انتقالي براي برآورد اين ويژگي توسعه يافته است. هدف از اين تحقيق، ارزيابي مدل هاي توابع انتقالي رگرسيوني مختلف، مدل تابع انتقالي رزتا (Rosetta) با ماهيت شبکه عصبي مصنوعي و مدل فرکتال براي برآورد هدايت هيدروليکي اشباع است. همچنين، به علت اهميت و نقش جريان هاي ترجيحي در انتقال ترکيبات شيميايي در خاک، هدايت هيدروليکي منافذ درشت خاک با استفاده از مدل فرکتال بدست آمد. اين هدف با انتخاب 31 نمونه خاک با بافت هاي مختلف و اندازه گيري هدايت هيدروليکي اشباع با روش بار افتان، مورد آزمون قرار گرفت. خصوصيات فيزيکي زود يافت خاک شامل توزيع اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهري، جرم مخصوص حقيقي، محتواي مواد آلي در آزمايشگاه اندازه گيري شد. هدايت هيدروليکي اشباع با استفاده از خصوصيات زود يافت خاک به وسيله مدل هاي ذکر شده، برآورد شد. به منظور مقايسه و ارزيابي مدل هاي مختلف محک هاي آماري درجه انحراف (DT)، نسبت خطاي متوسط هندسي (GMER) و نسبت خطاي انحراف معيار هندسي (GSDER) براي تمام مدل ها محاسبه شد. نتايج نشان داد مدل وستن و همکاران بالاترين دقت را باDT و GMER به ترتيب 23.117 و 0.055 و با GSDER برابر با 3.372 نسبت به ساير مدل ها براي مناطق مورد مطالعه دارد. مدل کمپل و شوزاوا با DT برابر 4931.854 ضعيف ترين برآورد را براي هدايت هيدروليکي اشباع ماتريس خاک ارائه داد. محک هاي آماري حاکي از آن است که مدل فرکتال تعديل شده در اين تحقيق، با DT برابر 4.91 بهترين برآورد را براي هدايت هيدروليکي اشباع منافذ درشت خاک ارائه مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

رسول زاده، ع.، و رضوی قلعه جوق، س.، و نیشابوری، م. (1391). ارزیابی دقت روش های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک های مختلف. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), 26(3 (ب)), 303-316. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247994Vancouver : کپی

رسول زاده علی، رضوی قلعه جوق سکینه، نیشابوری محمدرضا. ارزیابی دقت روش های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک های مختلف. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 1391 [cited 2021April12];26(3 (ب)):303-316. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247994IEEE : کپی

رسول زاده، ع.، رضوی قلعه جوق، س.، نیشابوری، م.، 1391. ارزیابی دقت روش های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک های مختلف. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), [online] 26(3 (ب)), pp.303-316. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247994>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی