برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  2 (ب) ; از صفحه 211 تا صفحه 223 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مقادير مختلف سوپر جاذب و دور آبياري بر برخي خصوصيات فيزيکي خاک و شاخص هاي رشدي گياه آتريپلکس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی گروه علوم خاک، کدپستی: 9177948978
 
چکیده: 

تنش خشکي يکي از مهم ترين عوامل محدود کننده رشد گياهان در مناطق خشک و نيمه خشک جهان، مانند ايران است. با کاربرد پليمرهاي سوپرجاذب، مي توان آب حاصل از بارندگي هاي پراکنده اين مناطق را حفظ کرد و با بهبود شرايط فيزيکي خاک، تنش هاي رطوبتي را کاهش داد. به منظور ارزيابي تاثير پليمر سوپرجاذب استاکوزورب [1] بر دور آبياري، رشد و نمو گياه آتريپلکس (Atriplex) و برخي خصوصيات فيزيکي خاک، پژوهشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در سه تکرار انجام شد و اثر دو فاکتور سوپرجاذب با مقادير 0، 0.1، 0.2، 0.3 و 0.4 درصد و دور آبياري (روزانه، هر سه روز يک بار و هر پنج روز يک بار) بررسي شد. نتايج نشان داد که استفاده از پليمر تاثير مثبت و معني داري در سطح پنج درصد بر شاخص هاي ارتفاع گياه، وزن تر و خشک اندام هوايي، وزن تر و خشک ريشه و طول ريشه داشت. در تمام شاخص هاي رشدي گياه، بيشترين مقدار مربوط به تيمار 0.4 درصد پليمر در دور آبياري سه روز بود. علاوه بر اين، کاربرد پليمر استاکوزورب باعث بهبود برخي از خصوصيات فيزيکي خاک شد، به طوري که در نتيجه استفاده از آن در سطح پنج درصد رطوبت اشباع خاک و رطوبت قابل استفاده گياه به طور معني داري افزايش، ولي جرم مخصوص ظاهري و هدايت الکتريکي کاهش يافت (p<0.05). با توجه به مشکل تامين آب براي گياهان مناطق خشک و نيمه خشک، استفاده از 0.3 درصد وزني سوپرجاذب همراه با دور آبياري سه روز يک بار مي تواند به عنوان يک روش موفقيت آميز براي حفظ رطوبت و افزايش رشد و نمو گياه آتريپلکس توصيه شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی