برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  26 , شماره  2 (ب) ; از صفحه 187 تا صفحه 196 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تنش خشکي بر عملکرد و اجزاي عملکرد، پرولين، رنگدانه هاي فتوسنتزي، آب نسبي برگ چند ژنوتيپ گلرنگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
 
چکیده: 

کشت گلرنگ به عنوان گياهي با اهميت دانه روغني و سازگار با شرايط اقليمي کشور مي تواند از نظر بهره وري منابع آب و اقتصاد توليد موثر باشد. در اين زمينه آزمايشي با هدف، ارزيابي عملکرد دانه و برخي خصوصيات فيزيولوژيک ژنوتيپ هاي جديد گلرنگ در شرايط تنش خشکي به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي 1390-1389 اجرا شد. تنش خشکي به صورت پتانسيل هاي رطوبتي خاک (0.5 به عنوان تيمار شاهد (FC3.5، 6.5 اتمسفر ) به عنوان فاکتور اصلي و ژنوتيپ هاي گلرنگ (صفه، گلدشت، Mec12، 411، Mec50، Mec141، C44، پديده و Kw2) به عنوان فاکتور فرعي پس از گلدهي اعمال گرديد. نتايج تجزيه آماري تاثير معني داري از نظر تنش خشکي بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه، رنگدانه هاي فتوسنتزي، محتواي نسبي آب برگ (RWC) و محتواي پرولين نشان داد. با افزايش خشکي محتواي رنگدانه هاي فتوسنتزي، وزن هزار دانه و مقدار پرولين افزايش و محتواي نسبي آب برگ، عملکرد دانه کاهش يافت. بيشترين عملکرد دانه مربوط به ژنوتيپ گلدشت و کمترين آن مربوط به Kw2 و بهترين ژنوتيپ مقاوم به شرايط خشکي ژنوتيپ Mec141 بود. همبستگي ميان وزن هزاردانه، عملکرد دانه و محتواي پرولين معني دار شد که ناشي از اهميت آنها در افزايش عملکرد دانه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اسماعیلی منزه، ع.، و امیدی، ح.، و بستانی، ع. (1391). تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد, پرولین, رنگدانه های فتوسنتزی, آب نسبی برگ چند ژنوتیپ گلرنگ. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), 26(2 (ب)), 187-196. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247894Vancouver : کپی

اسماعیلی منزه علی، امیدی حشمت، بستانی عبدالامیر. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد, پرولین, رنگدانه های فتوسنتزی, آب نسبی برگ چند ژنوتیپ گلرنگ. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب). 1391 [cited 2021July25];26(2 (ب)):187-196. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247894IEEE : کپی

اسماعیلی منزه، ع.، امیدی، ح.، بستانی، ع.، 1391. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد, پرولین, رنگدانه های فتوسنتزی, آب نسبی برگ چند ژنوتیپ گلرنگ. پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب), [online] 26(2 (ب)), pp.187-196. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی