برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1394 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 102 تا صفحه 113 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه رفتار شهروندي سازماني و رضايت شغلي در کارکنان صنايع نساجي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد، قائم شهر، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سازمان هاي موفق کارکناني دارند که به مسووليت هاي رسمي بسنده نمي کنند، وقت و انرژي خود را بدون محدوديت، وقف شغل و سازمان شان مي کنند. چنين رفتارهاي نوع دوستانه که نه تجويزي است و نه درخواستي، موجب تسريع فعاليت هاي سازماني مي شود. رفتار شهروندي سازماني (OCB) به عنوان رفتارهاي فردي اي تعريف شده است که بصيرتي است و به طور مستقيم و به وضوح از طريق سيستم رسمي پاداش شناخته نشده و به آن پاداش داده نمي شود. يکي از عوامل موثر بر اين رفتارها رضايت شغلي مي باشد. رضايت شغلي را به عنوان «ميزاني که کارکنان شغل و جنبه هاي گوناگون شغل شان را دوست دارند» تعريف کرده اند.
روش: اين تحقيق به روش توصيفي- همبستگي انجام شد و جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق همه کارکنان صنايع نساجي جمعيت هلال احمر جمهوري
اسلامي ايران است. در اين تحقيق 123 نفر از کارکنان سازمان مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده که رفتار شهروندي سازماني و پرسشنامه 20 سوالي (فرم کوتاه) رضايت شغلي مينه سوتا (MSQ) براي سنجش ميزان رضايت شغلي کارکنان استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها نيز با نرم افزار SPSS و LISREL و با آزمون همبستگي و تحليل مدل معادلات ساختاري و در سطح معني داري 0.5 انجام شده است.
يافته ها: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات نشان داد که ميان رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني با ميزان همبستگي (0.665) و نيز ميان ابعاد رضايت شغلي، شامل رضايت دروني (0.684) و رضايت بيروني (0.582)، با رفتار شهروندي سازماني کارکنان ارتباط مثبت و معني داري يافت شد
.
نتيجه گيري: با توجه به ارتباط ميان رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در اين تحقيق، سيستم منابع انساني سازمان مي تواند از طريق طراحي سيستم هاي ارزيابي عملکرد، برنامه هاي دقيق توسعه مديريت، تنظيم سيستم هاي پرداخت منصفانه و طراحي اسباب و لوازم شغلي براي افزايش رضايت شغلي و در نهايت رفتار شهروندي سازماني کارکنان گام بردارد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صمدی میارکلایی، ح.، و صمدی میارکلایی، ح.، و بابایی، ع. (1394). رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief), 7(1), 102-113. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247856Vancouver : کپی

صمدی میارکلایی حسین، صمدی میارکلایی حمزه، بابایی عباس. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief). 1394 [cited 2021July29];7(1):102-113. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247856IEEE : کپی

صمدی میارکلایی، ح.، صمدی میارکلایی، ح.، بابایی، ع.، 1394. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی در کارکنان صنایع نساجی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران. امداد و نجات (Scientific Journal of Rescue and Relief), [online] 7(1), pp.102-113. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247856. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی