برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1393 , دوره  10 , شماره  40 ; از صفحه 97 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيت ضد باکتريايي و ترکيب هاي شيميايي اسانس حاصل از گياه آويشن شيرازي Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در منطقه پرسک الشتر-استان لرستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتعداری، بروجرد، ایران
 
چکیده: 

خانواده نعناييان داراي حدود 200 جنس و 4000 گونه گياهي ميباشد که جنس آويشن يا Thymus يکي از آن ها ميباشد. اکثر گياهان اين خانواده داراي اسانس بوده که در صنايع مختلف دارويي، آْرايشي و بهداشتي و غذايي کاربرد دارند. جنس آويشن داراي گونه هاي مختلفي در ايران است که در استان هاي مختلف پراکنش دارد. هدف از اين مطالعه بررسي ترکيبات موجود در اسانس حاصل از اندام هاي هوايي گونه گياهي Thymus eriocalyx و بررسي اثر ضد ميکروبي عصاره گونه مذکور مي باشد. نمونه هاي گياهي در سال 1390 از مناطق مختلف منطقه پرسک الشتر از استان لرستان و در مرحله گلدهي از گياه برداشت شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمايشگاه در سايه خشک شدند. ابتدا براي مطالعات آناتوميکي از رنگ آميزي با رنگ قهوهاي بيسمارک و سبز متيل استفاده شد و سپس اسانس آن به روش تقطير با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافي متصل به شناساگر جرمي بررسي و اجزاي آن شناسايي شد. همچنين در اين پژوهش اثر ضد ميکروبي عصاره گونه مورد نظر بر عليه 4 باکتري گرم مثبت و گرم منفي با استفاده از روش ديسک به کمک محيط کشت مولر هينتون آگار (MAH) و سنجش قطر هاله عدم رشد بررسي شد. در بررسي هاي آزمايشگاهي مشخص شد گونه مورد مطالعه با گونه هاي ديگر در منطقه لرستان با نامهاي T. Lancifolious و T.kotschyanus از نظر آناتوميکي خصوصيات مشابهي دارند. با توجه به زمان بازداري ترکيب ها، انديس بازداري کواتس، طيف جرمي و مقايسهي اين پارامترها با ترکيبات استاندارد، نتايج نشان داد که اين گونه 45 ترکيب در اسانس خود دارد که در مجموع 95.85 درصد کل اسانس را تشکيل مي دهند. ترکيبات اصلي آن شامل سيمول 3(3.26درصد)، کارواکرول 4(52.34درصد)، تيمول 5(16.43 درصد)، گاما ترپنين 6(10.86 درصد) مي باشد. نتايج اين تحقيق با ساير تحقيقات به لحاظ ترکيبات اصلي موجود در اسانس يکسان بود اما ميزان آن ها متفاوت است که اين تفاوت ممکن است ناشي از اثر عوامل محيطي يا روش هاي برداشت نمونه ها بر روي بيوسنتز اسانس باشد که زمان برداشت، مکان، مرحله رشد گياه، تغييرات آب و هوايي و نيز عوامل منطقه اي از جمله آن ها است. همچنين نتايج حاصله در خصوص اثر ضد ميکروبي نشان داد که عصاره هاي گونهي مورد نظر داراي اثرات ضد باکتريايي مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آریاپور، ع.، و کرمی، ک.، و حیدری جمشیدی، ا. (1393). بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیب های شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در منطقه پرسک الشتر-استان لرستان. گیاه و زیست بوم, 10(40), 97-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247678Vancouver : کپی

آریاپور علی، کرمی کلثوم، حیدری جمشیدی امیر. بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیب های شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در منطقه پرسک الشتر-استان لرستان. گیاه و زیست بوم. 1393 [cited 2021July24];10(40):97-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247678IEEE : کپی

آریاپور، ع.، کرمی، ک.، حیدری جمشیدی، ا.، 1393. بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیب های شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در منطقه پرسک الشتر-استان لرستان. گیاه و زیست بوم, [online] 10(40), pp.97-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247678. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 120 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی