برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  12 , شماره  11 ; از صفحه 842 تا صفحه 853 .
 
عنوان مقاله: 

سبك هاي يادگيري و ارتباط آن با آمادگي براي يادگيري خودراهبر در بين دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است