برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  10 , شماره  41 ; از صفحه 109 تا صفحه 125 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات ناشي از قرق و چرا بر ترسيب کربن گونه Atriplex verucifrum و خاک رويشگاه آن (مطالعه موردي: منطقه تز خراب اروميه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، گروه مرتعداری کرج ایران
 
چکیده: 

امروزه تغيير اقليم به عنوان يکي از شش موضوع زيست محيطي مهم در توسعه پايدار و فقرزدايي به شمار مي رود، بنابراين بايد روش هايي را براي کاهش خطرات ناشي از گرم شدن جهاني شناسايي کرد که به نظر مي رسد بهبود فرآيند تثبيت کربن در خاک و گياه مطرح ترين گزينه باشد. در ميان بخش هاي مختلف اکوسيستم، مراتع به دليل وسعت زيادشان داراي پتانسيل بالا براي ترسيب کربن بوده و از اهميت فراواني برخوردارند اما ترسيب کربن متاثر از عوامل طبيعي و انساني متغيير بوده که يکي از اين عوامل مديريت چراي دام است، بنابراين مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرات چرا بر ترسيب کربن گونه شور پسند Atriplex verucifrum و خاک مناطق قرق و خارج قرق در منطقه تز خراب اروميه انجام شد. نتايج به دست آمده نشان داد که، قرق سبب افزايش معني دار ميزان ذخيره کربن در اندام هاي گياه At.verruciferum شده است. همچنين نتايج نشان مي دهد که مقدار کربن ذخيره شده در بيوماس کل منطقه تحت قرق (201.07 کيلوگرم در هکتار) نسبت به سايت خارج قرق با مقدار 106.33 کيلوگرم در هکتار، بيشتر است. مقايسه مقدار کربن کل در سايت هاي مورد مطالعه نيز نشان مي دهد که مقدار کربن کل ذخيره شده در سايت قرق (73.069 تن در هکتار) نسبت به سايت خارج قرق با مقدار 61.65 تن در هکتار، بيشتر است، نتايج به دست آمده از مطالعه ويژگي هاي pH، EC، K، P، N، آهک و وزن مخصوص ظاهري خاک نيز بيانگر آن است که بين خصوصيات مختلف خاک به جز فسفر و آهک در مناطق مورد مطالعه اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.01).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی