برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 63 تا صفحه 78 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثر همزمان کم آبياري و تنش قطع آب بر صفات فيزيولوژيکي موثر بر عملکرد ذرت دانه اي سينگل کراس 704

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، گروه زراعت، اهواز، ایران
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي اثر همزمان کم آبياري و تنش قطع آبياري، بر صفات فيزيولوژيکي موثر بر عملکرد ذرت دانه اي اين تحقيق طي سال هاي 1387 و 1388 به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان اجرا شد. عوامل تحقيق شامل تامين نياز آبي در سه سطح (تامين 100، 80 و 60 درصد نياز آبي کامل گياه ذرت) و تيمار قطع آب در مراحل مختلف رشد در پنج سطح (بدون قطع آب در طول دوره رشد (شاهد) و يک بار قطع آب در مرحله هشت برگي، دوازده برگي، گرده افشاني و شيري) بودند. تيمارهاي آزمايش از مرحله چهار تا پنج برگي گياه تا ده روز پيش از رسيدگي فيزيولوژيکي اعمال شد. نتايج تحقيق نشان داد که با افزايش شدت کم آبي، درصد لوله شدن برگ افزايش يافت ولي عملکرد دانه، محتواي نسبي آب برگ و غلظت کلروفيل هاي a و b کاهش يافتند. بيشترين درصد لوله اي شدن برگ با ميانگين 67 درصد، در تيمار تامين 60 درصد نياز آبي گياه همزمان با عدم آبياري در مرحله دوازده برگي مشاهده شد و کمترين مقدار آن با ميانگين 9 درصد به تيمار تامين 100 درصد نياز آبي گياه، بدون تنش قطع آب در طول دوره رشد اختصاص يافت. بيشترين غلظت کلروفيل a و b در تيمار تامين 100 درصد نياز آبي گياه و بدون تنش قطع آب در طول دوره رشد به ترتيب با ميانگين 3.1 و 1.1 ميلي گرم در هر گرم برگ به دست آمد. کمترين غلظت کلروفيل هاي a و b به تيمار تامين 60 درصد نياز آبي گياه همزمان با عدم آبياري در مرحله گلدهي به ترتيب با 1.7 و 0.5 ميلي گرم در هر گرم برگ تعلق يافت. تيمار تامين 100 درصد نياز آبي، بدون تنش قطع آب مرحله اي با ميانگين 90 درصد بيشترين و تيمار تامين 60 درصد نياز آبي همزمان با عدم آبياري در مرحله گلدهي با ميانگين 64 درصد کمترين محتواي نسبي آب برگ را داشتند. بيشترين عملکرد دانه در تيمار آبياري کامل و بدون تنش قطع آب، با ميانگين 7500 کيلوگرم در هکتار و کمترين مقدار آن در تيمار 60 درصد آبياري کامل و تنش قطع آب در مرحله گلدهي با ميانگين 490 کيلوگرم در هکتار به دست آمد. بر اساس نتايج اين تحقيق و با توجه به حساسيت زياد صفات فيزيولوژيکي بررسي شده نسبت به تنش کم آبي و رابطه اين صفات با عملکرد دانه، لازم است از وقوع تنش آبي در مراحل حساس رشد گياه جلوگيري نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مادح خاکسار، آ.، و نادری، ا.، و آینه بند، ا.، و لک، ش. (1393). ارزیابی اثر همزمان کم آبیاری و تنش قطع آب بر صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), 6(1), 63-78. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247504Vancouver : کپی

مادح خاکسار آزاده، نادری احمد، آینه بند امیر، لک شهرام. ارزیابی اثر همزمان کم آبیاری و تنش قطع آب بر صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی). 1393 [cited 2021September21];6(1):63-78. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247504IEEE : کپی

مادح خاکسار، آ.، نادری، ا.، آینه بند، ا.، لک، ش.، 1393. ارزیابی اثر همزمان کم آبیاری و تنش قطع آب بر صفات فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد ذرت دانه ای سینگل کراس 704. پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی), [online] 6(1), pp.63-78. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247504. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 97 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی