برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 615 تا صفحه 640 .
 
عنوان مقاله: 

سنجش و ارزيابي کيفيت زندگي در نواحي روستايي با استفاده از تکنيک روش تشابه به گزينه ايده آل فازي مطالعه موردي: دهستان ميانده - استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

کيفيت زندگي، مفهومي است که در سال هاي اخير، به دليل نقشي که در سلامت روان افراد دارد، اهميت بسزايي يافته است. جايگاه روستاها در فرايند توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مقياس هاي مختلف منطقه اي آشکار است. پيامدهاي توجه نکردن به کيفيت زندگي در نواحي روستايي مي تواند فقر گسترده، نابرابري فزاينده، رشد سريع جمعيت، بيکاري، مهاجرت، و حاشيه نشيني شهري باشد. با توجه به آنچه گفته شد، هدف اصلي پژوهش حاضر، تعيين شاخص ها و ارزيابي و سنجش کيفيت زندگي ذهني در مراکز روستايي دهستان ميانده استان فارس است. اين مطالعه از نوع «توصيفي- تحليلي» است که داده هاي مورد نياز آن از طريق تکميل سياهه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه بسط يافته کيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت (WHOQOL-BREF)، به وسيله ساکنان نواحي روستايي دهستان ميانده و همچنين مطالعات پيمايشي به دست آمده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در نظر گرفتن حداکثر ناهمگني (p=q=0.5)، برابر با 385 نفر برآورد شده، که اعضاي آن به صورت نمونه گيري سهميه بندي از ساکنان هشت روستاي پرجمعيت از طريق نمونه گيري احتمالي ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تشابه به حل ايده آل فازي تحليل شد و به منظور تشخيص گروه هاي همگن براي تعيين سطح رضايت در دهستان ميانده، از روش تحليل خوشه اي بهره گرفته شد. نتايج نشان مي دهد که روستاي ميانده با توجه به موقعيت مرکزي اش در سطح دهستان، در تمامي سنجه هاي کيفيت زندگي وضعيت بهتري از روستاهاي ديگر دهستان دارد. با اينکه در بين روستا هاي مورد مطالعه، از نظر شاخص هاي ترکيبي کيفيت زندگي تفاوت چنداني وجود ندارد، اما در سنجه هاي مختلف سلامت محيط، سلامت اجتماعي، اقتصادي، رواني و جسمي افراد، تفاوت هايي در رضايت پاسخ دهندگان ديده مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده، ج.، و برقی، ح.، و رحیمی، ح.، و افشاری پور، ع. (1392). سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از تکنیک روش تشابه به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: دهستان میانده - استان فارس. پژوهش های روستایی, 4(3), 615-640. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247440Vancouver : کپی

علی زاده جابر، برقی حمید، رحیمی حمزه، افشاری پور علی. سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از تکنیک روش تشابه به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: دهستان میانده - استان فارس. پژوهش های روستایی. 1392 [cited 2021August02];4(3):615-640. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247440IEEE : کپی

علی زاده، ج.، برقی، ح.، رحیمی، ح.، افشاری پور، ع.، 1392. سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از تکنیک روش تشابه به گزینه ایده آل فازی مطالعه موردی: دهستان میانده - استان فارس. پژوهش های روستایی, [online] 4(3), pp.615-640. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247440. 

 
بازدید یکساله 98 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی