برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 585 تا صفحه 613 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت زندگي در نواحي روستايي با استفاده از سامانه هاي هوشمند (منطق فازي) (مطالعه موردي: دهستان مهبان شهرستان نيک شهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران
 
چکیده: 

نواحي روستايي در کشورهاي کمترتوسعه يافته ازجمله ايران به دليل نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بين شهر و روستا، با چالش هاي فراواني مواجه هستند. از اين رو شناخت و تبيين عوامل موثر بر کيفيت زندگي در اين نواحي اهميت بسزايي دارد. از آنجاکه عدم قطعيت ذاتا بر علوم انساني به ويژه در محيط هاي برنامه ريزي و تصميم گيري حاکم است و ارزش گذاري شاخص هاي کيفيت زندگي نيز به طور نسبي در مناطق مختلف جغرافيايي متفاوت است، بهره گيري از سامانه هاي هوشمند براي دستيابي به نتايج دقيق تر و واقعي تر بسيار ارزشمند است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي و تحليل کيفيت زندگي در نواحي روستايي دهستان مهبان شهرستان نيک شهر با استفاده از «منطق فازي» است، که از طريق شاخص هاي عيني (کمي) و ذهني (کيفي) در ابعاد اقتصادي و اجتماعي انجام شده است. روش پژوهش، توصيفي تحليلي مبتني بر منطق فازي است. داده هاي پژوهش از اسناد موجود در سازمان هاي دولتي، آمارنامه ها، و پرسشنامه به دست آمده است. نتايج يافته ها نشان مي دهند که کيفيت زندگي عيني در دهستان مهبان در طيفي از نامطلوب تا نسبتا مطلوب قرار مي گيرد، به گونه اي که روستاي موکي پايين با ضريب 0.145 پايين ترين درجه (نا مطلوب) و روستاي کشيک با ضريب 0.501 بالاترين درجه (نسبتا مطلوب) را به خود اختصاص مي دهد. کيفيت زندگي ذهني نيز در طيف نسبتا نامطلوب تا نسبتا مطلوب جاي مي گيرد، به گونه اي که روستاي تيتران دن با ضريب 0.460 کمترين درجه (نسبتا نامطلوب) و روستاي کشيک با ضريب 0.607 بيشترين درجه (نسبتا مطلوب) را دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بریمانی، ف.، و بلوچی، ع. (1392). ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانه های هوشمند (منطق فازی) (مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک شهر). پژوهش های روستایی, 4(3), 585-613. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247439Vancouver : کپی

بریمانی فرامرز، بلوچی عثمان. ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانه های هوشمند (منطق فازی) (مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک شهر). پژوهش های روستایی. 1392 [cited 2021August05];4(3):585-613. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247439IEEE : کپی

بریمانی، ف.، بلوچی، ع.، 1392. ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی با استفاده از سامانه های هوشمند (منطق فازی) (مطالعه موردی: دهستان مهبان شهرستان نیک شهر). پژوهش های روستایی, [online] 4(3), pp.585-613. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247439. 

 
بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی