برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  30 , شماره  1 (پياپي 63) ; از صفحه 186 تا صفحه 197 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه کميت و کيفيت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتيپ گل محمدي (.Rosa damascena Mill) در استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

به منظور شناسايي بهترين ژنوتيپ گل محمدي (Rosa damascena Mill.) در استان فارس، آزمايش مزرعه اي در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي با 7 تيمار و 3 تکرار انجام شد. صفت هايي نظير تعداد گل در يک بوته، وزن تر گل، عملکرد در هکتار، وزن تر گلبرگ، نسبت وزن تر گلبرگ به وزن تر گل، تعداد گلبرگ، قطر گل و مدت گلدهي، وزن اسانس در هکتار بر روي 7 ژنوتيپ گل محمدي (فارس 1، فارس 2، داراب 1، داراب 2، داراب 3، استهبان 1 و ميمند) در استان فارس مورد بررسي قرار گرفتند. براي بدست آوردن اسانس از روش تقطير با آب استفاده شد و ترکيب هاي اسانس نيز از روش کروماتوگرافي گازي (GC) و کروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي (GC/MS) بدست آمد. تجزيه هاي آماري نيز توسط نرم افزار SAS و Jamp4 انجام شد. نتايج مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که تيمار داراب 1، ميمند و فارس 2، داراي بيشترين عملکرد در هکتار و تعداد گل در بوته بود و ميمند و فارس 2 بيشترين ميزان اسانس را نشان دادند. نتايج همبستگي بين صفات نيز همبستگي مثبت و معني داري را بين عملکرد در هکتار و تعداد گل در بوته نشان داد که باعث افزايش ميزان اسانس شدند. بررسي کيفيت اسانس نيز نشان داد که بيشترين ترکيب هاي بدست آمده در اين آزمايش مربوط به سيترونلول، نرال و ان- نونادکان بود که به ترتيب در داراب 1، داراب 3 و استهبان 1 مشاهده شدند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی