برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ساخت اجتماعي حوادث ناشي از کار (مطالعه موردي کارگران معادن زغال سنگ منطقه کوهبنان کرمان و طبس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

در علوم ايمني، حادثه رويدادي ناخواسته و غير برنامه ريزي شده است که به صورت يک يا چند واقعه متوالي به واسطه اعمال ناايمن شرايط ناايمن يا هر دو به وجود مي آيد. به رغم رشد فزاينده علوم ايمني در دهه هاي اخير، مفهوم حادثه همچنان به عنوان پديده اي غيراجتماعي، خنثي و فاقد معنا تعريف مي گردد که به طور ناخواسته و غير برنامه ريزي شده توسط کارگران يا ماشين آلات به وجود مي آيند. بخش قابل توجهي از تحقيقات انجام شده در اين زمينه، به پيروي از سنت همه گيرشناسي و روانشناسي رفتارگرا با تقليل مساله ايمني و بهداشت کار به موضوعي صرفا فني و تخصصي بر نقش عوامل فردي خطر و خطاي انساني در وقوع حوادث تاکيد مي کنند. بي توجهي اين مطالعات به بسترهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سازماني در تحليل حوادث و عدم بهره گيري از يافته هاي ميان رشته اي باعث گرديده تا گزارش هاي مذکور صرفا به ارايه فهرستي از عوامل خطر و توزيع آماري حوادث برحسب متغيرهاي کمي و جمعيت شناختي اکتفا نموده و در نتيجه نسبت به فرايند ساخت اجتماعي حوادث و ماهيت پرابلماتيک مفهوم حادثه اجتناب نمايند. از اين رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از ظرفيت ديگر رشته هاي علمي، نظير جامعه شناسي انتقادي و اقتصاد سياسي محدويت هاي علوم ايمني و رويکردهاي متعارف فني و تخصصي آن را در تبيين يک جانبه و تک بعدي حوادث ناشي از کار نشان دهد. به منظور دستيابي به اين هدف، در پژوهش حاضر، از روش شناسي کيفي به عنوان روش شناسي غالب و از روش مردم نگاري انتقادي جهت انجام عمليات تحقيق و متعاقبا از روش تحليل موضوعي جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شده است. يافته هاي به دست آمده در اين پژوهش شامل هفت مقوله عمده است که در قالب چرخه ساخت اجتماعي حوادث نشان داده شده است. درمجموع، نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که حوادث ناشي از کار، بيش از آنکه به دليل بي احتياطي و ويژگي هاي فردي و روان شناختي کارگران باشد، از شرايط حاکم بر سازمان کار، روابط نابرابر قدرت و تجارب کارگران از محيط کار ناشي مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی