برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  30 , شماره  1 (پياپي 63) ; از صفحه 142 تا صفحه 157 .
 
عنوان مقاله: 

اثر روشهاي مختلف بسته بندي بر خصوصيات کمي و کيفي گياه دارويي بادرشبي (.Dracocephalum moldavica L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اين تحقيق به منظور بررسي اثر بسته بندي هاي مختلف بر ميزان اسانس، فعاليت آنتي اکسيداني، ميزان ترکيب هاي فنلي، فلاونوئيد کل، فلاون و فلاونول، بار ميکروبي و رنگ گياه دارويي بادرشبي (Dracocephalum moldavica L.)، آزمايشي به صورت طرح کاملا تصادفي شامل 9 تيمار با سه تکرار انجام شد. تيمارهاي بسته بندي شامل: P1: تيمار شاهد (فاقد بسته بندي خاص)، P2: پاکت هاي پلي اتيلني با ترکيب گازي هواي معمولي در معرض نور، P3: پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد با ترکيب گازي هواي معمولي در معرض نور، P4: پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد با ترکيب گازي هواي معمولي در تاريکي، P5: پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد با ترکيب گازي 5% O2 و 95% N2 در معرض نور، P6: پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد با ترکيب گازي O2 %5 و N2 %95 در تاريکي، P7: پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد تحت خلا در معرض نور، P8: پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد تحت خلا در تاريکي و P9: نمونه گياهي خشک شده قبل از بسته بندي بود. بسته هاي مذکور به مدت 3 ماه در دماي اتاق نگهداري شدند. نتايج بدست آمده از اين تحقيق نشان دهنده تاثير معني دار تيمارها بر برخي فاکتورهاي اندازه گيري شده بود. بالاترين ميزان اسانس (درصد حجمي به وزني) مربوط به نمونه قبل از بسته بندي و تيمار پاکت هاي پلي اتيلن- پلي آميد تحت خلا در تاريکي بود (به ترتيب 0.73% و 0.72%). کمترين ميزان اسانس مربوط به تيمار شاهد (بدون بسته بندي) و تيمارهاي P2 و P5 به ترتيب با 0.28%، 0.37% و 0.39% بود. از نظر فعاليت آنتي اکسيداني، تيمارهاي قبل از بسته بندي،P1 و P5 داراي بيشترين ميزان فعاليت آنتي اکسيدانتي بودند در حالي که تيمارهاي P2 و P4 داراي کمترين ميزان بودند. بيشترين (188.8) و کمترين (72.8) ميزان ترکيب هاي فنلي به ترتيب در تيمارهاي قبل از بسته بندي و P2 بدست آمد. بيشترين (78.6 ميلي گرم کوئرستين بر گرم وزن خشک نمونه) و کمترين (14.1) ميزان ترکيب هاي فلاونوئيدي به ترتيب در تيمارهاي P9 و P7 بدست آمد. از نظر آلودگي قارچي بالاترين ميزان (4×103 Cfu) مربوط به نمونه قبل از بسته بندي بود و بقيه تيمارها از اين نظر در يک گروه قرار داشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی