برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تراکم گياهي و هرس ساقه اصلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير تراکم گياهي و هرس ساقه اصلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد کدوي تخم کاغذي (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان، در سال 1389 انجام شد. تاثير تراکم گياهي در سه سطح شامل 8000، 12000 و 16000 بوته در هکتار و هرس ساقه اصلي نيز در 3 سطح شامل (عدم هرس ساقه، هرس ساقه اصلي پس از تشکيل 14 و 18 گره) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که تمامي صفات مورد بررسي به غير از تعداد دانه در ميوه به طور معني داري (p£0.05) تحت تاثير هرس ساقه قرار گرفتند. بيشترين عملکرد ميوه (142.2 تن در هکتار) و دانه (3219 کيلوگرم در هکتار) از تيمار هرس ساقه پس از تشکيل 14 گره و کمترين ميزان صفات مذکور به ترتيب در مقادير 111.9 تن در هکتار و 2775 کيلوگرم در هکتار از تيمار عدم هرس ساقه بدست آمد. نتايج همچنين نشان داد که تاثير تراکم گياهي بر عملکرد دانه و ميوه معني دار (p£0.01) بود. به طوري که بيشترين عملکرد دانه (3753.9 کيلوگرم در هکتار) از تراکم 16000 بوته در هکتار و کمترين آن از تراکم 8000 بوته در هکتار بدست آمد و همچنين بالاترين عملکرد ميوه (175.4 تن در هکتار) مربوط به تراکم 16000 بوته در هکتار و کمترين آن (93.4 تن در هکتار) مربوط به تراکم 8000 بوته در هکتار بود. اثر متقابل هرس ساقه و تراکم گياهي بر هيچکدام از صفات مورد بررسي معني دار نبود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی