برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مولفه هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي - درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مديريت دانش نقش مهمي در موفقيت سازمان ها ايفا مي کند. عوامل زيادي از جمله فرهنگ سازماني بر مديريت دانش تاثيرگذار است. لذا هدف پژوهش تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني و ابعاد آن با مديريت دانش است.
مواد و روش ها: مطالعه مقطعي توصيفي - تحليلي حاضر در سال 1392 انجام شد. جهت انجام پژوهش 322 نفر از کارکنان 3 بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي زاهدان به روش نمونه گيري تصادفي - طبقه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازماني و محقق ساخته مديريت دانش استفاده شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي به وسيله نرم افزار
SPSS ويرايش 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: نتايج پژوهش حاکي از آن است که بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش رابطه مثبت و معناداري وجود داشت. همچنين نتايج آزمون ساير اهداف نشان داد که بين مولفه هاي فرهنگ سازماني (قبيله، بازار، ادهوکراسي) و مديريت دانش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين فرهنگ سازماني بوروکراتيک و مديريت دانش رابطه منفي و معناداري وجود داشت.
نتيجه گيري: فرهنگ سازماني يکي از مهم ترين ابزارهاي استقرار و اجراي موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان ها محسوب مي شود. تغيير در فرهنگ سازماني به منظور استقرار مديريت دانش در سازمان هاي آموزشي - درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني و بهداشتي زاهدان بايد به نحوي باشد که فرهنگ سازماني قبيله و فرهنگ سازماني ادهوکراسي نسبت به ساير فرهنگ ها مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

وظیفه، ز.، و توکلی، ف. (1394). بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های آموزشی - درمانی. بیمارستان, 14(2 (مسلسل 53)), 139-146. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247155Vancouver : کپی

وظیفه زهرا، توکلی فرشاد. بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های آموزشی - درمانی. بیمارستان. 1394 [cited 2021July24];14(2 (مسلسل 53)):139-146. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247155IEEE : کپی

وظیفه، ز.، توکلی، ف.، 1394. بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان های آموزشی - درمانی. بیمارستان, [online] 14(2 (مسلسل 53)), pp.139-146. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 417 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی