برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير استانداردهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سلامت بر عملکرد بيمارستانها: مطالعه موردي در بيمارستان فاطميه شاهرود سال 1392

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيمارستان ها بهترين بستر ارايه خدمات ارتقاي سلامت و پيشگيري در کنار خدمات درماني هستند. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير استقرار استانداردهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سلامت بر شاخص هاي بيمارستاني در بيمارستان فاطميه شاهرود انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقايسه اي است که در دو بيمارستان فاطميه (مورد) و خاتم الانبياء (شاهد) در سال 1392 انجام شد. استانداردهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سلامت به عنوان متغير مستقل در بيمارستان فاطميه استقرار يافت. داده هاي مرتبط با شاخص هاي ترک بيمارستان با رضايت شخصي، احياي قلبي ريوي و مرگ و مير نوزادان در دو بيمارستان در دو بازه زماني شش ماه دوم 1391 و شش ماه اول 1392 جمع آوري و وارد نرم افزار
SPSS نسخه 16 و آزمون هاي کاي دو و فيشر تحليل گرديد. نتايج بصورت جداول مقايسه اي نمايش داده شد.
نتايج: ميزان مرگ و مير نوزادان قبل و بعد از مداخله در بيمارستان مورد به ترتيب
7.28 و 14.03 و در بيمارستان شاهد به ترتيب 5.26 و 10.83 بود. درصد ترک با رضايت شخصي در بيمارستان مورد قبل و بعد از اجرا به ترتيب %3.43 و %2.93 و موفقيت احيا به ترتيب %56.1 و %61.3 بود. بين استقرار استانداردهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سلامت و شاخص مرگ و مير نوزادي و ترک بيمارستان با رضايت شخصي در بيمارستان فاطميه رابطه معناداري مشاهده نگرديد. ولي رابطه معني داري بين موفقيت شاخص احياي قلبي ريوي با استقرار استانداردهاي مذکور در بيمارستان فاطميه مشاهده گرديد (p=0.001).
نتيجه گيري: نتايج اوليه حاکي از تاثير مثبت استقرار استاندارهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سلامت در بيمارستان فاطميه بوده که منجر به بهبود تعدادي از شاخص ها گرديده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی