3 SID.ir | رابطه دينداري و تاب آوري در دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه دينداري و تاب آوري در دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه دينداري و تاب آوري در دانش آموزان شهر شيراز بود. بدين منظور از ميان کليه دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمايي و دبيرستان شهر شيراز، 540 نفر (281 دختر و 259 پسر) به روش خوشه اي تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه دينداري گلاک و استارک (1965) و مقياس تاب آوري کونور و ديويد سون (2003) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آماره هاي توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون قدم به قدم و آزمون تي مستقل) انجام شد. نتايج نشان داد همه ابعاد دينداري، رابطه مثبت و معناداري با تاب آوري دانش آموزان دختر و پسر داشتند. با اين حال تنها ابعاد پيامدي و عاطفي، پيش بين معناداري براي تاب آوري بودند. بعد عاطفي در دانش آموزان پسر و ابعاد عاطفي و پيامدي در دانش آموزان دختر، تنها پيش بين هاي معنادار تاب آوري بودند. همچنين ميانگين تاب آوري دانش آموزان پسر به طور معناداري بالاتر از ميانگين دانش آموزان دختر بود. يافته هاي پژوهش حاکي از آن بود که دينداري مي تواند موجب ارتقاء تاب آوري در دانش آموزان شود. بر اين اساس پيشنهادهايي براي استفاده پژوهشگران و دست اندرکاران تعليم و تربيت ديني ارائه شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی