برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1393 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 98 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي طراحي آموزشي مبتني بر الگوي گانيه و ديک و کاري بر يادگيري، يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با توجه به اهميت و تاثير الگوهاي طراحي آموزشي خصوصا الگوهاي طراحي گانيه و ديک و کاري در حوزه فعاليت هاي آموزشي انجام شده و هدف آن مقايسه اثربخشي طراحي آموزشي مبتني بر الگوهاي گانيه و ديک و کاري بر يادگيري، يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي سال سوم راهنمايي است. نوع پژوهش، شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري پژوهش، تمام دختران دانش آموز پايه سوم راهنمايي شهر اهر در سال تحصيلي 91-1390 بود و از اين جامعه به طور تصادفي خوشه اي، ابتدا يک مدرسه و سپس تعداد سه کلاس 25 نفره به عنوان نمونه انتخاب شد. به منظور سنجش آزمودني ها، آزمون يادگيري و يادداري و پرسشنامه انگيزش پيشرفت تحصيلي (ISM) به کار گرفته شد. ضريب پايايي آزمون يادگيري با استفاده از روش دونيمه کردن 0.83 و ضريب پايايي پرسشنامه انگيزش پيشرفت تحصيلي (ISM) با روش آلفاي کرانباخ 0.81 بود. در اين پژوهش، گروه آزمايشي يک (25 نفر) به روش مدل طراحي گانيه، گروه آزمايشي دو (25 نفر) به روش مدل طراحي ديک و کاري و گروه کنترل (25 نفر) به شيوه مرسوم آموزش ديدند. پس از جمع آوري داده ها، در تجزيه و تحليل داده ها از شاخص هاي آمار توصيفي (ميانگين، انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليل کوواريانس و تحليل واريانس چند متغيره و آزمون بن فروني) استفاده شد و با استفاده از نرم افزار spss محاسبه شد. نتايج نشان داد به کارگيري الگوي گانيه در طراحي آموزشي درس علوم تجربي در مقايسه با الگوي ديک و کاري باعث افزايش يادگيري و يادداري مي شود، اما از نظر انگيزش پيشرفت بين گروه ها تفاوت معناداري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

برزگر، ر.، و علی آبادی، خ.، و نیلی، م. (1393). مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری, یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی. اندیشه های نوین تربیتی, 10(1), 98-120. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247111Vancouver : کپی

برزگر راضیه، علی آبادی خدیجه، نیلی محمدرضا. مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری, یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی. اندیشه های نوین تربیتی. 1393 [cited 2021August02];10(1):98-120. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247111IEEE : کپی

برزگر، ر.، علی آبادی، خ.، نیلی، م.، 1393. مقایسه اثربخشی طراحی آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و دیک و کاری بر یادگیری, یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی. اندیشه های نوین تربیتی, [online] 10(1), pp.98-120. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247111. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 506 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی