برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مخاطرات شغلي کادر پرستاري بخش اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پرستاران بزرگترين گروه ارائه کننده خدمات مراقبتي در نظام بهداشت و درمان مي باشند و بخش اورژانس جزء بخش هاي با ريسک بالا از نظر آسيبهاي شغلي شناخته مي شود. هدف مطالعه حاضر شناسايي مخاطرات شغلي کادر پرستاري بخش اورژانس مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه بر روي 250 نفر از کادر پرستاري بخش اورژانس بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد. روش نمونه گيري تصادفي و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي بود که اعتبار و روايي آن مورد تاييد قرار گرفت. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد
.
نتايج: سطح آسيبهاي شغلي افراد مورد مطالعه با ميانگين
2.87±0.55 در حد متوسط ارزيابي شد. بين ابعاد مخاطرات شغلي، مخاطرات رواني - اجتماعي و سازماني و مخاطرات ارگونوميکي به ترتيب با ميانگين 3.58±0.47 و 3.57±0.71 مهمترين و مخاطرات شيميايي (1.99±0.78) کم اهميت ترين منبع آسيب شغلي گزارش شدند. از بين متغيرهاي مورد بررسي بين بيمارستان، سابقه خدمت، ميزان تحصيلات، وضعيت استخدامي و گذراندن دوره آموزشي مخاطرات شغلي با ميزان آسيبهاي شغلي ارتباط آماري معناداري وجود داشت (p<0.05).
نتيجه گيري: پرستاران در زمينه آسيبهاي شغلي با عوامل خطرساز متعددي در حيطه هاي مختلف رو به رو هستند و براي از بين بردن اين عوامل خطرساز نياز به راهکارهايي در حيطه هاي مختلف است. بکارگيري ملاحظات ارگونوميک، تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب، فراهم نمودن آموزش هاي کافي در اين زمينه و ...، مي تواند منجر به کاهش اين آسيبهاي شغلي و افزايش بهره وري آنها گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 550
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی