برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه عملکرد خانواده، هيجان خواهي و پرخاشگري با اعتياد به بازي هاي ويديويي در دانش آموزان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي سهم متغيرهاي عملکرد خانواده (حل مشکل، ارتباط، ايفاي نقش، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي)، هيجان خواهي و پرخاشگري در پيش بيني اعتياد به بازي هاي ويديويي دانش آموزان بوده است. روش پژوهش، همبستگي بود. به همين منظور، 302 دانش آموز پسر دوره متوسطه اول از مدارس شهر کرج در سال تحصيلي 1392-1391 با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسش نامه عملکرد خانواده (FADپرسش نامه اعتياد به بازي هاي ويديويي (PVPپرسش نامه هيجان خواهي زاکرمن (SSS) و پرسش نامه پرخاشگري باس و پري بودند. براي تجزيه و تحليل آماري از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شده است. نتايج به دست آمده، بيانگر همبستگي معنادار بين عملکرد خانواده در همه ابعاد (حل مشکل، ارتباط، ايفاي نقش، همراهي عاطفي، آميزش عاطفي، کنترل رفتار و عملکرد کلي) با اعتياد به بازي هاي ويديويي (r=0.31 و p<0.01هيجان خواهي با اعتياد به بازي هاي ويديويي (r=0.27 و p<0.01) و پرخاشگري دانش آموزان با اعتياد به بازي هاي ويديويي (r=0.47 و p<0.01) بود. نتايج رگرسيون نشان داد که از بين متغيرهاي پيش بين، متغيرهاي پرخاشگري، ايفاي نقش (از ابعاد عملکرد خانواده) و هيجان خواهي توانسته اند اعتياد به بازي هاي ويديويي را پيش بيني کنند. به طور کلي %28.4 از واريانس اعتياد به بازي هاي ويديويي توسط متغيرهاي پيش بين تبيين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 287 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی