برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1393 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 1 تا صفحه 13 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات شيب طولي جويچه بر توزيع نيترات در کود آبياري سطحي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 

پخش غير يکنواخت کود در روش کودپاشي دستي يکي از مشکلات آبياري سطحي است که لزوم تحقيقات بيش تر در زمينه کودآبياري سطحي را ايجاب مي کند. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تاثير شيب طولي و زمان کود آبياري در آبياري جويچه اي است. به منظور بررسي نحوه توزيع کود، از کود اوره استفاده و نيترات به عنوان ماده معرف در نظر گرفته شد. اين مطالعه در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه شهرکرد به صورت طرح فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تيمار شامل تيمار شاهد (شيب طبيعي زمين، کودآبياري در کل زمان آبياري)، تيمارهاي کود آبياري در نيمه اول، کودآبياري در نيمه دوم و کود آبياري در کل زمان آبياري با شيب مقعر و در سه تکرار انجام گرفت. تغييرات شيب طولي، زمان کودآبياري، عمق نمونه برداري و فاصله از ابتداي جويچه بر روي توزيع نيترات در خاک بررسي شده است. با استفاده از آزمون LSD، مقايسه ميانگين صورت گرفت. با تغيير زمان کود آبياري توزيع نيترات تغيير کرد و تزريق کود در نيمه دوم زمان آبياري، بالاترين ميزان يکنواختي و جذب نيترات (1653.53 ميلي گرم بر کيلوگرم) در خاک را نشان داد. نتايج نشان داد که شيب طولي عامل بسيار تاثيرگذار بر روي توزيع نيترات و ذخيره آن در اعماق مختلف خاک بود (P<0.01). در بررسي اثر متقابل زمان آبياري، عمق خاک و فاصله از ابتداي جويچه بر يکديگر نشان داد که هيچکدام از پارامترها بر يکديگر اثر معني داري ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی