برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

امکان سنجي اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه ريزي مبتني بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان بر اساس الگوي شه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه
 
چکیده: 

مقدمه: در اين پژوهش، وضعيت عوامل مرتبط با اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه ريزي مبتني بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان بر اساس الگوي شه شامل سه عامل توانمندي، مشروعيت و مقبوليت بررسي شده است.
روش پژوهش: اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهيت داده ها، توصيفي-تحليلي است. جامعه آماري پژوهش شامل مديران، کارشناسان مالي و بودجه و روساي حسابداري واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در سال 1393 (در مجموع 110 نفر) است. براي جمع آوري داده هاي پژوهش از پرسش نامه پژوهش گرساخته استفاده شد. روايي پرسش نامه شامل اعتبار محتوايي و اعتبار عاملي، به ترتيب، با استفاده از نظرات متخصصان و نرم افزار
AMOS نسخه 20 و پايايي آن به وسيله آلفاي کرونباخ تاييد شد. داده ها نيز با بکارگيري آزمون تي تک نمونه اي و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج پژوهش بيانگر آن است که از نظر آزمودني ها، در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان به غير از مشروعيت قانوني، مشروعيت سازماني و مقبوليت مديريتي، ساير شرايط لازم براي اجراي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه ريزي مبتني بر عملکرد از جمله توانمندي (توانمندي ارزيابي عملکرد، انساني و فني)، مشروعيت رويه اي و مقبوليت (مقبوليت سياسي و هم خواني مشوق ها) فراهم نيست
.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش، ضرورت توجه به وضعيت سه عامل توانمندي، مشروعيت و مقبوليت و تلاش براي بهبود آن به منظور اجراي هر چه بهتر هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بودجه ريزي مبتني بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان بيش از پيش احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی