برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1394 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 53 تا صفحه 64 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي شاخص خشکسالي کمبود توام تحت شرايط اقليمي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 

شاخص کمبود توام از ترکيب دوازده متغير شاخص اصلاح شده بارندگي استاندارد (SPImod) متناظر با پنجره هاي زماني 1 تا 12 ماه با استفاده از توابع همبند تجربي و نظري محاسبه مي شود. به دليل دشواري و زمانبر بودن محاسبه توابع همبند نظري، محققان استفاده از فرم تجربي JDI را پيشنهاد مي کنند. هدف از اين مطالعه، مقايسه شاخص کمبود توام در دو حالت تجربي و نظري تحت شرايط اقليمي ايران است. در اين مطالعه، از داده هاي بارندگي ماهانه 42 ايستگاه سينوپتيک ايران در طي دوره آماري 2010-1966 جهت محاسبه شاخص کمبود توام استفاده شده است. در حالي که محاسبه شاخص همبند تجربي (EJDI) مبتني بر روش پيچيده اي نمي باشد، در محاسبه شاخص کمبود توام نظري (TJDI) مي بايست مناسبترين فرم تابع همبند از بين چند تابع همبند داوطلب (تي-استيودنت، کلايتون، گامبل، و فرانک) بر مبناي چند معيار اطلاعات تعيين گردد. نتايج نشان داد که در تمام ايستگاهها، مناسبترين تابع همبند نظري، تابع همبند تي-استيودنت است. مقايسه سرهاي زماني EJDI و TJDI نشان داد که هر دو داراي رفتار تقريبا مشابهي هستند، ولي EJDI دو مشکل اساسي در تمام ايستگاه هاي مورد نظر نشان مي دهد: الف- کمينه مقدار EJDI به طور مکرر در بخشهاي مختلف سري هاي زماني تکرار مي شود، ب- EJDI نمي تواند اوج سختي خشکسالي را در طي دوره هاي بحراني خشکسالي تشخيص دهد. اين در حالي است که مشکلات ذکر شده در TJDI ديده نمي شود. نتايج بدست آمده نشان دهنده ارجحيت استفاده از شاخص کمبود توام نظري جهت پايش خشکسالي تحت شرايط مختلف اقليمي ايران مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی