3 SID.ir | راهبرد شرکت هاي دارويي و ارزش افزوده اقتصادي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

راهبرد شرکت هاي دارويي و ارزش افزوده اقتصادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

مقدمه: جست و جو براي يافتن شاخصي برتر در ارزشيابي شرکت از ويژگي هاي بارز پژوهش هاي مالي عصر حاضر است. بر اين اساس، مديران شرکت ها به دنبال استقرار چارچوب اقتصادي جديدي در شرکت هاي خود براي انعکاس بهتر ارزش و سودآوري هستند. از اين رو، انتخاب راهبرد بهينه از سوي مديران منجر به ايجاد مزيت رقابتي پايدار مي شود. لذا، هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين راهبرد شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ارزش افزوده اقتصادي است.
روش پژوهش: اين پژوهش کاربردي و طرح آن از نوع شبه تجربي با استفاده از رويکرد پس رويدادي است. نمونه پژوهش شامل 190 مشاهده سال-شرکت در بازه زماني 1392-1383 است. داده هاي پژوهش با بکارگيري نرم افزار
Eviews نسخه 8 و با استفاده از روش رگرسيون حداقل مربعات معمولي آزمون شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که بين راهبرد رهبري هزينه و ارزش افزوده اقتصادي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد اما بين راهبرد تمايز و ارزش افزوده اقتصادي رابطه معناداري وجود ندارد.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش بيانگر آن است که راهبرد رهبري هزينه تاثير بسزايي بر بهبود ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. به سخني ديگر، مديران شرکت هاي دارويي درصدد افزايش فروش به وسيله کاهش هزينه هاي توليد هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی