برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش تعديل کننده ارتباط شغلي در توسعه مدل پذيرش فن آوري اطلاعات در بين مروجان کشاورزي استان آذربايجان غربي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

فن آوري اطلاعات و الگوهاي موثر بر پذيرش آن يکي از موضوعات فراگير در حوزه مطالعات سازماني محسوب مي شود که در اين رابطه مدل پذيرش فن آوري ديويس چارچوب مناسبي را براي شناسايي مهم ترين متغيرهاي اثرگذار بر پذيرش آن فراهم مي آورد. با اين رويکرد، تحقيق حاضر با هدف شناسايي متغيرهاي بيروني موثر بر دو بعد سودمندي درک شده و سهولت استفاده به عنوان دو بعد از مدل پذيرش فن آوري و به روش همبستگي انجام شد. از آنجا که اين مدل کمتر در بسترهاي سازماني مورد توجه قرار گرفته است، تمرکز اصلي براي توسعه مدل، توجه بر نقش متغير ارتباط شغلي به عنوان متغير تعديل گر در بين اثر سهولت درک شده بر نيت پذيرش و اثر سودمندي درک شده بر سهولت استفاده بود. هم چنين، متغير تجربه به عنوان يک متغير بيروني مورد توجه قرار گرفت. جامعه آماري، مروجان کشاورزي استان آذربايجان غربي در سال 1392 به تعداد 180 نفر بود. از ميان جامعه مذکور، با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، 120 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفي با انتساب متناسب انتخاب شدند. داده هاي مورد نياز از طريق پرسش نامه گردآوردي شد. روايي صوري ابزار توسط پانل متخصصان تاييد شد. مقادير آلفاي کرونباخ براي ابعاد مختلف پرسشنامه بين 0.730 و 0.816 قرار داشتند. به منظور پردازش و تحليل داده ها از روش حداقل مربعات جزيي به عنوان رويکردي نوين در مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد متغير تجربه اثر معني داري بر سودمندي درک شده دارد و قادر است تا 77 درصد تغييرات سودمندي درک شده را پيش بيني کند. هم چنين، مدل ارايه شده قادر است تا 71 درصد تغييرات استفاده واقعي را پيش بيني کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علم بیگی، ا.، و آهنگری، ا. (1393). بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, 4(4 (پیاپی 16)), 95-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247034Vancouver : کپی

علم بیگی امیر، آهنگری اسماعیل. بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 1393 [cited 2021July25];4(4 (پیاپی 16)):95-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247034IEEE : کپی

علم بیگی، ا.، آهنگری، ا.، 1393. بررسی نقش تعدیل کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فن آوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی. فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی, [online] 4(4 (پیاپی 16)), pp.95-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=247034. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی